Foto: www.niedlachaosuwszkole.pl

 

 

 

 

Niewielkim zainteresowaniem ogólnopolskich mediów cieszyła się informacja o pierwszych efektach prac tzw. „Kwadratowego Stołu” w sprawie modelu oświaty w Polsce. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty informacji na ten temat, zaczerpnięte ze strony www.glos24.pl

 

[…] „Przekazuję zestawienie postulatów, których pilne podjęcie pozwoliłoby na złagodzenie negatywnych skutków ubocznych reformy systemu edukacji” – napisał Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich do szefa MEN. W naszej opinii realizacja przedstawianych propozycji, począwszy od roku szkolnego 2019/2020, mogłaby także pomóc w rozładowaniu napięcia, jakie w środowisku nauczycieli, rodziców i uczniów wywołały zmiany w systemie edukacji” – dodał.

 

Kwadratowy Stół – Koalicja dla edukacji na pierwszym miejscu domaga się dostosowania podstaw programowych nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Ma to być możliwe dzięki przyznaniu nauczycielom większej autonomii w doborze treści nauczania i metod pracy dydaktycznej.[…]

 

Według Koalicji w każdej szkole niezbędny jest pedagog lub psycholog, ale z uwzględnieniem liczby uczniów w placówce. „Etat takiego specjalisty powinien przypadać na nie więcej niż 150-200 uczniów” – wskazują uczestnicy Kwadratowego Stołu. […]

 

Koalicja domaga się również gwarancji odpowiednich nakładów finansowych na edukację dzieci i młodzieży. Postuluje, by pracując nad budżetem państwa na rok 2020, rozpocząć proces zwiększania nakładów na system oświaty w Polsce tak, żeby osiągnąć w 2024 roku wskaźnik 6,0 proc. PKB. W krótszej perspektywie czasowej Koalicja prosi o zagwarantowanie samorządom terytorialnym środków finansowych na podwyżki płac nauczycieli od września 2019 br.

 

Koalicja opowiada się również za wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. „Reforma edukacji nie jest możliwa bez podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Konieczne jest zapewnienie nauczycielom godziwej płacy” – uważają uczestnicy Kwadratowego Stołu. „Istnieje szansa, że wzrost wynagrodzeń powstrzyma niepokojącą falę rezygnacji z pracy  w szkołach doświadczonych nauczycieli, a także zachęci młodych ludzi do wybierania zawodu nauczyciela” – dodają.

 

Listę pilnych postulatów zamyka przyznanie samorządom terytorialnym prawa do decydowania o tworzeniu sieci szkół na swoim terenie i o zasadach rejonizacji. […]

 

Głównym celem Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji jest przygotowanie do września tego roku Raportu Polska Edukacja 2035, czyli założeń do modelu systemu oświaty. W pracach biorą udział nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne.

 

 

W ramach Kwadratowego stołu działa pięć podstolików:

 

>Uczeń – rodzic – nauczyciel – szkoła (Fundacja Edukacyjna ODITK),

>Jakość i standardy oświatowe (OSKKO),

>Finansowanie oświaty (ZMP),

>Organizacja systemu oświaty (ZGW RP i FIO)

>Pracownicy oświaty (JaNauczyciel).

 

 

Cała informacja „Kwadratowy Stół w sprawie edukacji przekazał MEN swoje postulaty”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.glos24.plZostaw odpowiedź