W poniedziałek zainaugurowano we Wrocławiu pierwszą z 16 wojewódzkich debat oświatowych, których celem, jak podaje to w swych oficjalnych komunikatach MEN, ma być „wspólne wypracowanie zmian w polskiej edukacji”. Debata odbyła się w hotelu Ibis Style i wzięła w niej udział minister Anna Zalewska.

 

Zalewska we Wrocławiu

Foto:www.ddz.doba.pl

 

Oto komunikat (jedyne niezależne, ale lokalne źródło, dostępne w chwili redagowania tego materiału), jaki zamieszczono o tej debacie na dzierżoniowskim portalu doba.pl :

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak otworzyli Debatę o Edukacji pod hasłem „Jak powinna być finansowana oświata w Polsce?”. Spotkanie, które Dolnośląski Urząd Wojewódzki zorganizował 14 marca we Wrocławiu, jest pierwszą z cyklu debat o zmianach w systemie oświaty w kraju.

 

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, samorządów, środowisk oświatowych, szkół oraz nauczyciele i reprezentanci oświatowych związków zawodowych. Bielawę reprezentowali: zastępca burmistrza Małgorzata Greiner, dyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 Małgorzata Cieślik oraz przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Bąk. W sali obecny był również ekspert do spraw dobrych zmian w oświacie Tomasz Wojciechowski.

 

W trakcie debaty rozmawiano między innymi na temat finansowania oświaty samorządowej i niesamorządowej oraz wynagradzania nauczycieli. Wnioski i propozycje, które zostaną opracowane podczas spotkania, pomogą Ministerstwu Edukacji Narodowej w dokonaniu ewentualnych zmian w systemie oświaty.[Źródło: www.ddz.doba.pl]

 

Oto fragmenty informacji o tej debacie, zamieszczonej wczoraj na stronie ministerstwa edukacji:

 

We Wrocławiu podczas dyskusji plenarnej i rozmów w grupach panelowych dyskutowano o finansowaniu oświaty oraz wynagradzaniu nauczycieli. Rozmawiano także o strukturze wydatków na edukację, źródłach finansowania zadań oraz ich podziale pomiędzy rządem, a samorządem terytorialnym. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, która forma finansowania jest najbardziej odpowiednia – subwencja oświatowa, dotacja celowa, czy dochody własne samorządów.[…]

 

Uczestnicy Dolnośląskiej Debaty Oświatowej zastanawiali się również nad poziomem wsparcia finansowego dla małych szkół. Rozmawiano także o subwencjonowaniu przedszkoli w odniesieniu do dziecka 6-letniego. Podczas jednego z paneli dyskutowano również o dotowaniu oświaty niesamorządowej. Podniesiono także kwestie struktury wynagrodzenia nauczyciela na każdym poziomie awansu zawodowego – ich zaletach i wadach oraz potencjalnych alternatywnych systemach wynagradzania.[…]

 

W Dolnośląskiej Debacie Oświatowej udział wzięli: Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski, Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, uczelni i szkół wyższych. Na spotkaniu gościliśmy także przedstawicieli środowisk oświatowych, w tym dyrektorów szkół, nauczycieli, reprezentantów oświatowych związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

 

Źródło: men.gov.pl

 

 

Serwis zdjęć z debaty – dyskusji plenarnej i paneli – można obejrzeć na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  –  TUTAJ

 

 

Jak dotąd jedynym medium niezależnym, które zamieściło informację o tej debacie, jest wrocławski dodatek „Gazety Wyborczej”. Opublikowano tam  artykuł Natalii Sawki, zatytułowany „Dobra zmiana” w edukacji, minister Anna Zalewska i jej program”. Niestety – pełny tekst dostępny jest na stronie tej gazety jedynie dla czytelników, którzy maja wykupioną prenumeratę cyfrową „Gazety Wyborczej”  –  TUTAJZostaw odpowiedź