Foto:www.rownetraktowanie.gov.pl

 

Adam Lipiński Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

 

 

Dziennik Gazeta Prawna” zamieścił dziś artykuł Emilii Świętochowskiej, zatytułowany Nietolerancja w szkole, antysemityzm, uprzedzenia rasowe. Pełnomocnik rządu ds. równości za edukacją antydyskryminacyjną”. Oto jego fragment:

 

 

Nietolerancja wobec osób homoseksualnych, uprzedzenia rasowe, propagowanie ustroju totalitarnego i antysemityzm. To tylko niektóre problemy, które w ubiegłym roku zaprzątały Adama Lipińskiego, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez niego na prośbę rzecznika praw obywatelskich.

 

W sferze szczególnego zainteresowania pełnomocnika znalazły się m.in. przypadki homofobii w szkołach, a także brak odpowiedniej reakcji ze strony nauczycieli i kierownictwa placówek. Lipiński wystąpił nawet do minister edukacji narodowej o informacje o tym, w jaki sposób podstawa programowa i programy nauczania uwzględniają problematykę nierównego traktowania osób homoseksualnych oraz jakie kompetencje mają w tej dziedzinie nauczyciele. „Niezwykle ważne jest wdrażanie w placówkach oświatowych, od najmłodszych już lat, edukacji antydyskryminacyjnej polegającej m.in. na budowaniu szacunku, tolerancji, otwartości, uświadamianiu różnorodności oraz realizacja programów nauczania zmierzających do przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji” – przekonuje pełnomocnik rządu w wystąpieniu do MEN. […]

 

Cały artykuł „Nietolerancja w szkole, antysemityzm, uprzedzenia rasowe. Pełnomocnik rządu ds. równości za edukacją antydyskryminacyjną”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

Mamy wrażenie, że red. Emilia Świętochowska ma jakieś własne źródła informacji o aktywności pana pełnomocnika Adama Lipińskiego, gdyż na oficjalnej stronie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania nic na ten temat nie zamieszczono. Zobacz   –   TUTAJ

 

 

Jedynym dostępnym, poważnym opracowaniem na temat dyskryminacji w oświacie, jest poniższy raport z 2016 roku:

 

O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Warszawa 2016    –    TUTAJZostaw odpowiedź