Foto: www.premier.gov.pl

 

Dziś, w kolejnym dniu rozpoczętego 17 stycznia przeglądu ministerstw, premier Beata Szydło spotkała się  z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, minister edukacji Anną Zalewską i ministrem sportu Witoldem Bańką. Oto fragmenty komunikatu, jaki o tym wydarzeniu zamieszczono na stronie premier.gov.pl:

 

Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, co zrobić, aby edukacja, wychowanie i szkolnictwo wyższe dawało szanse dla każdego młodego Polaka, ale też żeby przyczyniało się do rozwoju naszego kraju” – mówiła premier Beata Szydło po spotkaniu z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, minister edukacji Anną Zalewską i ministrem sportu Witoldem Bańką.

 

Szefowa rządu poinformowała, że na spotkaniu z ministrami rozmawiała o połączeniu działań, które prowadzą resorty nauki oraz edukacji. Tak, by lepiej przygotować młodych ludzi do potrzeb gospodarki i rynku pracy. „Ma dawać szanse na rozwój, kształcenie i kariery pokoleń młodych Polaków, którzy będą absolwentami zarówno szkól zawodowych, które teraz będą się nazywały się szkołami branżowymi, państwowych szkół zawodowych i uczelni wyższych” – zaznaczyła premier Szydło.[…]

 

Reforma oświaty zgodna z oczekiwaniami rodziców

 

Premier Beata Szydło za najważniejsze zadanie stojące przed minister Anną Zalewską uznała wdrażanie reformy oświaty. Podkreślała, że reforma jest bardzo dobrze przemyślana i przygotowana oraz jest wdrażana zgodnie z harmonogramem.

 

Konieczna jest współpraca różnych środowisk, które będą wdrażały reformę: oświatowego, samorządowego , przy współudziale kuratorów, pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej” – mówiła premier Szydło. „To jest dobra i potrzebna  reforma, przyjazna dzieciom i przyjazna polskiej szkole. Dbająca o to, by nauczyciele mieli pracę i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcą przede wszystkim żeby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci. By była szkołą, w której zdobywają dobre wykształcenie i są pod dobra opieką. Taki jest cel tej reformy” – podkreślała.

 

Szefowa rządu zaznaczyła, że reforma była szeroko konsultowana. Powiedziała, że rozumie obawy i pojawiające się nieprzychylne głosy. „Ale, według niej, ten etap mamy już sobą i wszyscy powinniśmy zadbać o to, by polska szkoła dostała nową szanse, która od 1 września 2017 r. przed nią stoi”.

 

Plan MEN na rok 2017

 

Dla minister edukacji narodowej w 2017 r. najważniejsze będzie spokojne, przy pełnej współpracy z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami i samorządowcami, wdrażanie reformy.

 

Do końca czerwca wszyscy nauczyciele tzw. wrażliwych roczników, czyli klas I, IV i VII zostaną przeszkoleni z nowych podstaw programowych” – minister edukacji Anna Zalewska. Poinformowała, że są już gotowe nowoczesne podstawy programowe, które zakładają m.in. wprowadzenie w klasach w klasach I-III podstaw programowania i nauki gry w szachy jako wsparcie w nauczaniu matematyki.

 

Zupełnie nowe podręczniki pojawią się w klasach: I, IV i VII. Wszystkie pozostałe pozostają bez zmian” – mówiła Anna Zalewska. Dlatego szkolenia obejmą właśnie nauczycieli, pracujących w tych klasach. Ja przypominała szefowa resortu edukacji „Wszystkie podręczniki będą darmowe, dotacja została utrzymana dla wszystkich roczników„.

 

Pokażemy, że subwencja oświatowa na szkolnictwo zawodowe powinna być zróżnicowana i uzależniona od zawodu, który ma szansę na rynku” – poinformowała minister edukacji i zapowiedziała, że w 2017 roku zostanie przygotowana ustawa o finansowaniu oświaty. W kwietniu minister przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli.

 

Cały komunikat pt. „Premier Beata Szydło o szansach w edukacji, nauce i sporcie”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.premier.gov.plZostaw odpowiedź