zsp-nr-2-w-piotrkowie

Foto:www.zsp2.piotrkow.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

 

Jednym z wyzwań, jakie stają rokrocznie przed polskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, jest przygotowywanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, która wpisze się zarówno w oczekiwania i potrzeby młodego pokolenia, jak i w aktualne możliwości rynku pracy. Perspektywiczne myślenie, otwartość i gotowość na zmiany to nieodzowny „pakiet startowy” nawet dla tych szkół, które szczycą się wieloletnią tradycją i są słusznie dumne z jej kultywowania.

 

 

Jedną z takich szkół jest niewątpliwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, jedna z większych i liczących się placówek oświatowo-wychowawczych naszego miasta i regionu. Do jej atutów – takich jak bogata baza materialna, świetna kadra, sprawne zarządzanie, współpraca ze środowiskiem – należy niezmiennie wysoki poziom kształcenia w zawodach mechanicznych oraz elastyczność reagowania i wpasowywania się w ewoluującą ofertę zawodową dla absolwentów.

 

 

Oto dwa przykłady współpracy tej szkoły z doskonale prosperującymi i rozwojowymi firmami, takimi jak MBL Poland Sp. z o.o. i SIMLOGIC.

 

Międzynarodowa grupa MBL, założona w 1988 r. jako duńska firma rodzinna, prowadzi działalność produkcyjną w Silkeborgu (Dania), w Xiamen (Chiny) i od 1993 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Jako wiodący dostawca standardowych i zindywidualizowanych rozwiązań dla branży rehabilitacyjnej, słynie z produkcji komponentów do wózków oraz siłowników, stabilizatorów, zasilaczy i innych, testowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ISO.

 

 

Jak czytamy na stronie internetowej firmy, MBL prowadzi rekrutację równych szans, zatrudniając pracowników w oparciu o ich wiedzę i umiejętności, nie zaś wiek, wyznanie, kolor skóry czy pochodzenie. Ponadto firma, wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników obecnych i przyszłych, trendom demograficznym i potrzebom rynku, zdecydowała się przystąpić do projektu „TAKpełnosprawni”, promującego zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Strategia firmy opiera się więc m.in. na zatrudnianiu najlepiej wykwalifikowanych, inteligentnych i innowacyjnych pracowników, z których każdy odgrywa kluczową rolę w sukcesie Firmy. Pracownicy spotykają się z przyjazną atmosferą, zaufaniem w innowacyjnym i pełnym wyzwań środowisku pracy. Szybkie procesy decyzyjne i dostęp do nowoczesnych technologii zachęcają i motywują do poszukiwania nowych metod ulepszania produktów i procesów.

 

 

Te właśnie zasady, warunki i możliwości zdecydowały o współpracy firmy MBL Poland (reprezentowanej przez prokurent Marzenę Soból-Zysiak, prokurent Annę Wonko i kierownika produkcji Macieja Antosika) oraz piotrkowskiej ZSP nr 2 (z dyrektor Lidią Łopusiewicz).

 

 

Począwszy od 1 września 2015 r. w siedzibie MBL praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają uczniowie szkół funkcjonujących w ramach ZSP nr 2: Zasadniczej Szkoły Zawodowej (klasa o profilu operator obrabiarek skrawających) i Technikum Budowy Maszyn (klasa o specjalności technik mechanik na podbudowie kwalifikacji M.19). Firma MBL zapewnia im dostęp do hal produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny na poziomie światowym, w tym – obrabiarki sterowane numerycznie. Opiekunami młodzieży uczestniczącej w zajęciach są doświadczeni instruktorzy nauki zawodu z piotrkowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

 

Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w MBL obejmują cały cykl kształcenia, przy czym – w miarę rozwoju współpracy obu placówek – planowane są dodatkowe szkolenia i stypendia dla najlepszych uczniów. Ta interesująca oferta od początku cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Uczniowie nie kryją rosnącego zainteresowania profilem kształcenia i ciekawą, w pełni praktyczną nauką zawodu w przyjaznej im firmie reprezentującej światowe standardy. Takie przygotowanie w połączeniu z prowadzonym z szkole nauczaniem języków obcych (niemieckiego i angielskiego) w zakresie zawodowym wydatnie zwiększa kompetencje i szanse absolwentów. Tak dobrze wykształceni fachowcy z pewnością bez problemów znajdą w przyszłości dobrą pracę.

 

 

 

 

Kolejnym przykładem partnerstwa ZSP nr 2 w  Piotrkowie Trybunalskim z przedsiębiorstwami jest umowa, podpisana 4 czerwca 2014r. z firmą SIMLOGIC, w której określono zakres współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej w sferze nowych technologii w automatyce przemysłowej i robotyce.

 

 

W konsekwencji tej umowy przedstawiciele SIMLOGIC uczestniczyli w Dniach Otwartych szkoły i przeprowadzili pierwsze szkolenia: wykład otwarty dla uczniów oraz 2-dniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów technicznych. Ponadto dla najlepszych absolwentów ZSZ i uczniów technikum SIMLOGIC. ufundował 3-dniowe szkolenie z możliwością uzyskania certyfikatu.

 

 

Po tym pierwszym okresie współpracy młodzież z ZSP nr 2 z rosnącym zainteresowaniem czeka na kolejne wykłady, szkolenia i ćwiczenia laboratoryjne zaplanowane przez SIMLOGIC dla najlepszych uczniów szkoły zawodowej i technikum. Umowa obejmuje ponadto staż w firmie i nawiązywanie za jej pośrednictwem kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Nie dość na tym; prezes dyrektor SIMLOGIC, dr inż. Mariusz Jabłoński, który jest absolwentem piotrkowskiego ZSP nr 2, zadeklarował swojej dawnej szkole wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków i doposażaniu pracowni technicznych.

 

 

 

Anna Rzędowska,

nauczycielka języka polskiego i historii

w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie TrybunalskimZostaw odpowiedź