13 grudnia na stronie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” (do 2016: Fundacja Dzieci Niczyje) zamieszczono obszerną informację o wynikach „Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci”, o poruszającym tytule „Przemoc, próby samobójcze, samookaleczenia – alarmujące wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”.

 

Sondaż został przeprowadzony w październiku i listopadzie 2018 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1155 uczniów w wieku 11–17 lat – zaadoptowanym do warunków polskich kwestionariusza Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ).

 

Oto wybrane fragmenty tej publikacji i link do jej całej wersji, a także do raportu z tych badań:

 

72% dzieci w wieku 11-17 lat doświadczyło w swoim życiu co najmniej jednej formy krzywdzenia. Co 6 nastolatek okaleczał się, a 1 na 10 dziewczyn podejmowała próbę samobójczą. Między innymi te wyniki znajdziemy w Ogólnopolskiej diagnozie skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci w Polsce – najnowszym badaniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.[…]

 

 

 

[…] Badania problemu krzywdzenia dzieci dostarczają nam odpowiedzi na pytania o skalę problemu, a gdy są prowadzone regularnie, informują nas również o tym, czy natężenie problemu się zmienia, czy podjęte działania były skuteczne, czy pojawiły się jakieś nowe zagrażające dzieciom zjawiska. W wielu krajach takie cykliczne badania prowadzone w oparciu o tę samą metodologię pozwalają oceniać trendy zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci. Chcemy, by w Polsce taką rolę spełniała Ogólnopolska diagnoza krzywdzenia dziecimówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

 

 

Nowa diagnoza przynosi wiele niepokojących wniosków. Co 6. polski nastolatek okaleczał się, a aż 7% badanych podjęło próbę samobójczą. Dziewczyny częściej niż chłopcy wykazywały zachowania autodestrukcyjne – co czwarta okaleczała się (23% vs 8%), a co dziesiąta próbowała się zabić (10% vs 3%). Ten wynik niepokoi tym bardziej, że w Polsce jest bardzo utrudniony dostęp do pomocy psychiatrycznej dla dzieci. Wiemy, że są takie miejsca, w których dzieci w kryzysie nawet rok czekają na wizytę u specjalisty – mówi Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, współautorka raportu. […]

 

 

Aż 41% młodych ludzi doświadczyło przemocy ze strony bliskich dorosłych. Co trzeci nastolatek padł ofiarą przemocy fizycznej (33%), a co piąty – przemocy psychicznej (20%). Co piąty (20%) nastolatek w wieku 13-17 lat miał obciążające doświadczenia seksualne, takie jak słowna przemoc seksualna, werbowanie do celów seksualnych w internecie czy ekshibicjonizm. Większa skala obciążających doświadczeń seksualnych prawdopodobnie ma związek z rosnącą świadomością na temat nieakceptowalnych zachowań i komentarzy. Podobną tendencję zaobserwowano w badaniach w innych krajach – dodaje Joanna Włodarczyk. […]

 

Konieczne i pilne jest podjęcie rzetelnej debaty wszystkich zainteresowanych środowisk, na podstawie której przyjęte i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania chroniące dzieci przed krzywdzeniem – dodaje dr Sajkowska.

 

 

Cały artykuł „Przemoc, próby samobójcze, samookaleczenia – alarmujące wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę„.   –    TUTAJ

 

Raport z badania    –    TUTAJ

 

Źródło: www.fdds.pl

 

 Zostaw odpowiedź