Minister Przemysław Czarnek podczas prezentacji raportu „Biznes i Zarządzania” w Szkole Głównej Handlowej

 

 

Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2023 r.

 

W Szkole Głównej Handlowej odbyła się prezentacja raportu „Biznes i Zarządzanie – reforma podstaw przedsiębiorczości”, przygotowana przez GovTech. W spotkaniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, szef Centrum GovTech Justyna Orłowska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek.

 

Biznes i Zarządzanie (BiZ) zamiast przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

 

Nowy, praktyczny wymiar nauczania przedsiębiorczości w szkołach ma pomóc uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji, rozwijaniu zdolności liderskich. BiZ oparty będzie na wiedzy specjalistów, doświadczeniu przedsiębiorców i rozwiązaniach z rynków międzynarodowych.

 

Nowy przedmiot zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych i zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości od 1 września 2023 r.

 

Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Wprowadzenie nowego przedmiotu, ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania własnymi finansami – podkreślił minister Przemysła Czarnek. Dodał, że przedmiot ten będzie w perspektywie czasu możliwy do wyboru na egzaminie maturalnym. – Na maturze można będzie go zdawać od 2027 r. – mówił minister.

 

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska w swoim wystąpieniu podkreśliła potrzebę praktycznego nauczania przedsiębiorczości. – Gdybyśmy przeliczyli, ile czasu w ciągu 12 lat edukacji poświęca się zagadnieniom przedsiębiorczości to wychodzą jedynie 2 dni. Jest to zdecydowanie za mało – mówiła Justyna Orłowska. Dodała również, że Raport jest wynikiem współpracy oraz wielokrotnych spotkań z przedstawicielami m.in. przedsiębiorców i stowarzyszeń.

 

Raport Biznes i Zarządzanie – rekomendacje

 

W ostatnich miesiącach zostały przeprowadzone konsultacje, w których udział wzięło ponad 2 tys. nauczycieli i ponad 1,2 tys. uczniów, a także rektorzy, wykładowcy uczelni, przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorcy. Raport to końcowy efekt tej szerokiej współpracy. Omówione w nim zagadnienia dotyczą kluczowych obszarów przedmiotu BiZ w szkołach ponadpodstawowych.

 

Najważniejsze wnioski:

 

-efekty kształcenia BiZ powinny zawierać kompetencje – 4K (kooperacja, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie);

 

-matura projektowa – wprowadzenie projektu zespołowego jako składowej części matury (30 proc.) z BiZ;

 

-redukcja treści makroekonomicznych na rzecz tematyki finansów osobistych;

 

-szkolenia i scenariusze dla nauczycieli – luka kompetencyjna jest znaczącym czynnikiem wprowadzenia BiZ;

 

-praktycy w szkole – zaangażowanie przedsiębiorców i praktyków biznesu w nauczaniu;

 

-metodyka case study – elementy podstawy programowej oparte na aktualnych, lokalnych analizach przypadków biznesowych;

 

-utworzenie platformy edukacyjnej dedykowanej BiZ-owi – e-learning oparty na symulacjach biznesowych i materiałach wideo.

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 

KOMENTARZ  REDAKCJI:

 

Szkoda, że  – jak dotąd – ów raport jest niedostępny.

 

I tylko nie powiedziano według jakich stawek będą prowadzili w szkołach te zajęcia owi przedsiębiorcy i praktycy biznesu.

 

Może będzie to działalność charytatywna osobników, którzy owymi „praktykami biznesu” zostali dzięki znajomościom z „odpowiednimi ludźmi” z kręgów władzy PiS?  [WK]Zostaw odpowiedź