Serwis Samorządowy PAP zamieścił wczoraj informację o groźnej w skutkach dla atmosfery w szkolnych radach pedagogicznych inicjatywie ustawodawczej grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Oto fragmenty tego tekstu:[…] Posłowie PiS złożyli do Sejmu projekt zmian Prawa oświatowego
. Chcą doprecyzować regulacje dotyczące udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnić głosowania rady pedagogicznej, w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole. […]

 

Projekt zakłada, że jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami będą wyłaniać wspólnego przedstawiciela.

 

 

W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, przedstawiciela do komisji konkursowej będzie delegować zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków w szkole lub placówce. „Wprowadzona zmiana zapobiegnie nieprawidłowemu stosowaniu dotychczasowych przepisów, likwidując ich nadinterpretację, a swoim brzmieniem nada jednoznaczność intencji ustawodawcy, aby w konkursie na dyrektora szkoły uczestniczyły związki reprezentatywne” – podkreślają autorzy nowelizacji.[…]

 

Projekt wprowadza także tajność głosowań nad uchwałami rady pedagogicznej podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska.  […]

 

Projekt w Wielki Piątek trafił do Sejmu; autorami są posłowie PiS.

 

 

Cały komunikat: „Bez nadreprezentacji. Posłowie chcą zmian w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www. samorzad.pap.pl

 

 

Uwaga: Podkreślenia i pogrubienia fragmentów tekstu – redakcja OEZostaw odpowiedź