Na internetowej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  zamieszczono wczoraj materiał sprzed ponad dwu lat –  opublikowany w marcu 2014 roku raport IBE, zatytułowany „Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012. Autorzy tej informacji  zacytowali – nie przez przypadek akurat – tych kilka danych statystycznych, zaczerpniętych z tamtego raportu:

 

Od 2007 r. do 2012 r.:

– zamknięto 954 szkoły podstawowe (90 proc. z nich to szkoły zlikwidowane przez samorządy),

– zmiany organu prowadzącego szkołę -500. Najczęściej gminy przekazywały szkoły stowarzyszeniom,

– ponad 400 podstawówek dotknęło obniżenie stopnia organizacyjnego,

– do zespołów – z przedszkolem włączono ponad 300 podstawówek,

– 500 szkół podstawowych połączono z  gimnazjami,

– ponad 82 proc. nowo otwieranych gimnazjów od razu lub z niewielkim opóźnieniem włączono do zespołów szkół.

 

Najmniejsza liczba zamykanych szkół to lata 2002, 2006 i 2010- są to lata wyborów samorządowych.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

Zalewska i SOLIDARNOŚĆ

Foto: www.google.pl

 

 

Przywołanie tych danych ma na celu wzmocnienie argumentacji, którą posłużyła się minister Anna Zalewska podczas swego wystąpienia w Toruniu, gdzie ogłosiła likwidację gimnazjów i utworzenie jednolitej ośmioklasowej szkoły powszechnej. Oto treść zaprezentowanego tam 47. slajdu:

 

W 19% gmin wiejskich wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja są w zespole ze sobą.

 

W kolejnych 34% gmin wiejskich wszystkie gimnazja są w zespole ze szkołą podstawową, ale istnieją również szkoły podstawowe, które nie są w zespole z gimnazjum.

 

W kolejnych 27% gmin wiejskich układ szkół składa się z jednego gimnazjum niebędącego w zespole ze szkołą podstawową i od 1 do 4 szkół podstawowych niebędących w zespole z gimnazjum.

 

Pozostałe 20% to układy inne, niż powyżej wymienione.

 

 

Źródło: www.wiedzadlapolityki.files.wordpress.com.

 

 

Nie ma już żadnych wątpliwości, że ten związek zawodowy nie tylko nie będzie walczył o gimnazja, ale konsekwentnie buduje społeczne zaplecze poparcia dla reform „Dobrej zmiany”.

 

 

Cały raport „Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012”, autorstwa  Jana Herczyńskiego i Anety Sobotki   –  TUTAJZostaw odpowiedź