Foto: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Obrady Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rydzynie

 

16 lutego, w materiale, zatytułowanym „Solidarność” nie jedno ma imię? poinformowaliśmy o liście, jaki do minister edukacji wysłali członkowie władz Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Dzisiaj publikujemy komunikaty, jakie opublikowano z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które odbyły się  w dniach 15 – 16 lutego 2018 r w Rydzynie.

 

 

KOMUNIKAT z obrad Rady KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018

 [Fragmenty]

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podjęła uchwałę w sprawie działań dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli. Podczas Rady wiele uwagi poświęcono projektom rozporządzeń dotyczących arkuszy organizacyjnych, koncepcji doskonalenia nauczycieli oraz projektu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na rok 2018.

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wiele uwagi poświeciła dyskusji nad dalszymi działaniami w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 oraz kolejnych latach, a także koncepcji jednolitego systemu wynagrodzeń uzależnionego od  średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zdaniem części członków Rady decyzje w sprawie nowego systemu wynagrodzeń powinny zapaść na WZD w maju 2018 r. Po dyskusji przegłosowano uchwałę o podjęcie działań przez struktury regionalne naszego Związku poprzez wystąpienie do wojewódzkich rad dialogu społecznego o podjęcie prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli. […]

 

 

Foto: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Pierwszy z lewej – Roman Laskowski – przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej 

 

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wyraziła negatywną opinię odnośnie do proponowanych obecnie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na rok 2018 przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opinia KSOiW zostanie przygotowana po przesłaniu uwag przez struktury zrzeszone w KSOiW. […]

 

Członkowie Rady KSOiW wyrazili zastrzeżenia do koncepcji doskonalenia nauczycieli zaprezentowanej przez MEN. Zastrzeżenia budzi obowiązek doskonalenia przez nauczycieli.  Dotychczasowy system doskonalenia nauczycieli przyczynił się do powstania firm szkoleniowych nie gwarantujących wysokiej jakości szkoleń. Członkowie Rady obawiają się, że narzucenie obowiązkowych szkoleń spowoduje tylko dodatkowe koszty dla nauczycieli. […]

 

 

Ponadto członkowie Rady zgłosili problemy związane z funkcjonowaniem komisji dyscyplinarnych, stosowaniem nowych przepisów o urlopach dla kadry kierowniczej, np. w szkołach artystycznych czy centrach kształcenia praktycznego; oraz uwagi do projektu zmian w kodeksie pracy.

 

 

Jolanta Kornel

Sekretarz KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Cały komunikat + serwis zdjęć + filmik z obrad     –     TUTAJ

 

 

Komunikat z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rydzynie w dniach 15 – 16 lutego 2018 r.  –   TUTAJ

 

 

Uchwała nr 24/2018 z dnia 15 lutego 2018r r.Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie działań regionalnych i międzyregionalnych struktur branżowych dotyczących zmian systemu wynagradzania nauczycieli oraz przyjęcia jednolitej koncepcji nowego systemu kształtowania wynagrodzeń   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

UWAGA: Podkreślenia – redakcja OEZostaw odpowiedź