Członkowie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, także pracownicy oświaty, otrzymali od swojej centrali związkowej prosty i jedno- znaczny komunikat w sprawie nadchodzących wyborów prezydenta RP:

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do członków i sympatyków Związku, ich rodzin oraz wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa obywatelskiego o głosowanie w zbliżających się wyborach prezydenckich na dr. Andrzeja Dudę.

 

Program przedstawiony przez A. Dudę jest najbliższy programowi naszego Związku, a podpisana Umowa Programowa staje się gwarantem realizacji postulatów Solidarności.

 

Warszawa 5 maja 2015 r.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

 

Na tej samej stronie można przeczytać dokument, który jest źródłem takiego stanowiska Krajowej Sekcji Oświata i Wychowanie NSZZ „Soliodarność”:

 

 

Umowa programowa
zawarta pomiędzy:
kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą
a
Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” reprezentowaną przez przewodniczącego Piotra Dudę

 

Treść powyższej umowy – TUTAJZostaw odpowiedź