Foto: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Członkowie władz Prezydium K.S.N.i O. NSZZ „Solidarność” podczas wczorajszego spotkania z ministrem EiN Przemyslawem Czarnkiem

 

 

W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem. Sekretariat reprezentowali w nim: Przewodniczący KSNiO Ryszard Proksa, Przewodniczący KSN Dominik Szczukocki, Przewodniczący KS PAN Wojciech Nasalski, wiceprzewodniczący KSOiW Zbigniew Świerczek oraz sekretarz KSNiO Agata Adamek.

 

Podczas spotkania przedstawiciele sekretariatu przedstawili ministrowi najważniejsze problemy dotyczące polskiej oświaty. Wyrazili żądanie natychmiastowej realizacji porozumienia zawartego między „Solidarnością” a Rządem RP w kwestii nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz wznowienia prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Prof. Przemysław Czarnek poinformował, że trwają prace nad powstaniem nowej struktury ministerstwa integrującej dotychczasowe resorty. Zapowiedział, że w pierwszym kwartale 2021 r. zostanie przedstawiony projekt nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Zadeklarował chęć częstych konsultacji i spotkań z przedstawicielami KSOiW w celu rozwiązywania istotnych problemów polskiej edukacji. Najbliższe ma odbyć się jeszcze w listopadzie tego roku.

 

Przedstawiciele KSOiW wyrazili nadzieję, że Minister Edukacji i Nauki będzie konsekwentny w realizacji tego, co zadeklarował podczas spotkania oraz podczas swoich wystąpień medialnych.

 

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

 

Natomiast na oficjalnej stronie ZNP od 4 listopada widnieje następujący komunikat:

 

 

W Głosie Nauczycielskim nr 44-45 z 28 października – 4 listopada br. został opublikowany plakat “21 edukacyjnych postulatów ZNP na czas pandemii”, który można wywiesić na związkowej tablicy w szkole, przedszkolu lub placówce.

 

21 edukacyjnych postulatów ZNP na czas pandemii

 

 

Oczekujemy, że rząd zrealizuje nasze postulaty, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie oraz podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli!

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 Zostaw odpowiedź