Wczoraj rozegrano ostatni z sześciu konkursów w ramach Międzyszkolnych Igrzysk Liceów Ogólnokształcących (MILO). Tym razem uczniowie z sześciu uczestniczących w tym projekcie szkół sprawdzali swą wiedzę z chemii. Nic dziwnego, że to spotkanie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika – wszak to uczniowie tej szkoły już od dziesięcioleci są laureatami olimpiad chemicznych.

 

 

Wyraźnym nawiązaniem do tej tradycji był fakt, że konkurs ten rozgrywano w pracowni tego przedmiotu, noszącej imię prof. Karola Króla – wieloletniego nauczyciela chemii w „Koprze”, „ojca” tych sukcesów i wychowanka wielu pokoleń miłośników tego przedmiotu.

 

 

Kilkanaście minut po godzinie dziesiątej do pracowni, zapełnionej przez drużyny reprezentujące swe uczestniczące w MILO licea, wkroczyli dyrektorzy tych szkół, z panią dyrektor I LO – Ewą Wojciechowską. Przedstawiła ona towarzyszących jej koleżanki i kolegów – dyrektorów, powitała przybyłych na konkurs uczniów oraz życzyła wszystkim powodzenia. Zaraz po tym honorowi goście opuścili pracownię i rozpoczęła się część merytoryczna.

 

 

 

 

Główną organizatorką tego konkursu była gospodyni tej pracowni, nauczycielka chemii – pani dr inż. Justyna Staluszka. Była ona uczennicą prof. Karola Króla, wyróżnioną finalistką krajowej Olimpiady Chemicznej.

 

 

 

 

Dr inż. Justyna Staluszka informuje uczestników konkursu o programie i zasadach konkursu.

 

 

 

Podstawowe informacje o przebiegu konkursu. W części teoretycznej, w której każdy zespół losował jedno zadanie z kolejnych pięciu zestawów zadań – za, uznaną przez jury, poprawną odpowiedź reprezentacja danej szkoły otrzymywała 1 punkt, a za prawidłowo zrealizowane zadanie laboratoryjne – 5 punktów.

 

 

 

Jednak najpierw przedstawiciele zespołów losowali kolejność odpowiedzi, a później losowano konkretne pytania, z zestawu, przygotowanego dla każdego typu zadań teoretycznych.

 

 

 

Zespół z XII LO odczytuje kartkę z wylosowanym zadaniem.

 

 

Po trwającej prawie półtorej godziny części poświęconej zdaniom teoretycznym, ogłoszono półgodzinną przerwę, podczas której organizatorzy przygotowali stanowiska do zadań praktycznych, a uczestnicy i członkowie jury mogli skorzystać z przygotowanego w sąsiedniej sali poczęstunku.

 

 

 

Od losowania zadań rozpoczęła się „biała”, laboratoryjna część zmagań „licealnych chemików”.

 

 

 

Przedstawiciele zespołów pobierają probówki z niezbędnymi odczynnikami.

 

 

 

Poniżej prezentujemy kila zdjęć szkolnych zespołów, pracujących nad swoim zadaniem.

 

 

 

 

 

 

 

W najbliższe czwartek (7 lutego), w siedzibie Publicznego Liceum Politechniko Łódzkiej odbędzie się podsumowanie Międzyszkolnych Igrzysk Liceów Ogólnokształcących. Zostaną tam ogłoszeni zwycięzcy wszystkich, przeprowadzonych w ramach MILO, konkursów: sportowego (LO UŁ), językowego – z j. angielskiego (LO PŁ), matematycznego (XII LO), biologicznego (XXXI LO), polonistyczno-teatralnego (XXI LO) i tego ostatniego – chemicznego. Oczywiście i tam będziemy i relację przekażemy.

 

 

Tekst i zdjęcia

Wodzisław Kuzitowicz

 

 Zostaw odpowiedź