Wczoraj (22 kwietnia 2014 r.) Minister Edukacji Narodowej odwołała, bez podania powodu, Piotra Dmochowskiego-Lipskiego ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie. Pełnienie obowiązków Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zostało powierzone Tobiaszowi Wojtalowi – Wicedyrektorowi ORE.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

Dziwne, ale brak szerszej informacji o okolicznościach tej zaskakującej decyzji nie tylko na stronie MEN, ale także ORE. Najobszerniej poinformował o tym dziś „Głos Nauczycielski”, przypominając, że:

 

Zdymisjonowany dyrektor przyszedł do ORE na początku listopada 2012 r. w ramach konkursu zorganizowanego przez ówczesną szefową MEN Krystynę Szumilas. Jak zapewniało wówczas ministerstwo edukacji, nowy dyrektor ORE posiada „wieloletnie doświadczenie kierownicze w administracji publicznej, branży wydawniczej i medialnej, w szczególności w zakresie kontroli i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi”.

 

Źródło: www.glos.pl

 

Warto przypomnieć, że ORE powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Od lipca 2010 roku, do 17 stycznia 2012 jego dyrektorem była Joanna Berdzik (przedtem wieloletnia prezes OSKKO)- aż do 17 stycznia 2012 , kiedy to została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w MEN. Wtedy  p.o. dyrektora został Jarosław Wojdyła, który podał się do dymisji w lipcu, po medialnych doniesieniach, że w przeszłości był skazany za paserstwo. Po nim, również pełniącą obowiązki dyrektorai została Katarzyna Martynowska. To wtedy ówczesna minister Szumilas ogłaszała dwukrotnie konkurs na to „pechowe” stanowisko. Pierwszy został unieważniony (z powodów, jak to określono, uchybień proceduralnych) i dopiero ten drugi wyłonił aktualnie odwołanego dyrektora.

 

Poczekamy, zobaczymy kto tym razem zasiądzie na tym fotelu…

 

wk

 Komentarze niedostępne