Foto:www.pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/

 

Wczoraj na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczono informację, zatytułowaną „Trwają prace sieci – dołącz do nas!” Oto jej obszerne fragmenty:

 

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

 

Sieć współpracy to grupa pracowników systemu edukacji, których łączy wspólnota zainteresowań danym obszarem tematycznym. Sieć kieruje się zasadami wypracowanymi przez jej członków. Uczestnicy są odpowiedzialni za przebieg i efekty pracy sieci. […]

 

Uczestnicy omawiają wiele kwestii związanych z obecnie wprowadzaną reformą edukacji. Koordynatorzy sieci to osoby uczestniczące w innych działaniach związanych z wdrażaniem reformy. W trakcie pracy będą się dzielić z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i innych zapisów prawa w danym obszarze pracy sieci.

 

Sieci skierowane są do:

>pracowników placówek: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych;

 >doradców metodycznych;

 >trenerów oświaty.

 

Od uczestników sieci oczekuje się aktywnego zaangażowania w działania związane ze wspomaganiem w swoim rejonie, tj. prowadzenia wspomagania co najmniej jednej szkoły/przedszkola/placówki lub koordynowania jednej sieci współpracy i samokształcenia.

 

Każda z sieci zakłada aktywność uczestników podczas pracy online na platformie www.doskonaleniewsieci.pl oraz udział w spotkaniach stacjonarnych (co najmniej jednym). Praca sieci zakończy się w grudniu 2017r.

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do poszczególnych sieci  są proszę o kontakt mailowy z koordynatorem. Liczba miejsc w sieci jest ograniczona. Obecnie pracujemy w następujących obszarach:

 

Więcej informacji  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.ore.edu.pl

 

 

Komentarz redakcyjny:

 

Pamiętacie? Jesienią 2013 roku (10 – 12 października) to samo ORE zorganizowało w Hotelu „Sobieski” w Warszawie trzydniową konferencję „Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa”. Było to przedsięwzięcie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizację zakończono 30 października 2015 r.

 

 Kluczowym tematem spotkania były sieci współpracy i samokształcenia jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.ore.edu.pl, gdzie można zapoznać się z ilustrowaną zdjęciami  relacją z tej konferencji i gdzie znajduje się link do publikacji materiałów pokonferencyjnych.

 

Piszący te słowa uczestniczył w tamtej konferencji i w oparciu o wyniesioną z niej wiedzę opublikował w dwumiesięczniku „Kształcenie Zawodowe” artykuł, zatytułowany „O potrzebie tworzenia sieci współpracy i samokształcenia w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego”. Oto fragment tekstu z tej publikacji:

 

Dla pełnego obrazu sytuacji należy w tym miejscu dodać, że ORE uruchomiło, w ramach Działania 3:5, konkurs dla powiatów na projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. Jak poinformowała na warszawskiej konferencji Marianna Hajdukiewicz na konkurs ten wpłynęło do tamtej chwili 190 wniosków, z czego do dalszej oceny merytorycznej skierowano 101 z nich. Padła tam wtedy kwota 153 mil. złotych, która była sumą zgłaszanych wartości ich wszystkich.

 

Już myślałam, że  – jak to bywa z każdym projektem unijnym – wydane miliony rozpłynęły się bez trwałych śladów w systemie edukacji. A może jest jednak tamtych działań kontynuacja? Komunikat, jaki o projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” zamieszczono w 2010 roku na stronie ORE, kończy się takim akapitem:

 

Dalsze działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

Na podstawie wniosków z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w szkołach i instytucjach systemu wspomagania przygotowane zostały założenia nowych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących kontynuację podjętej przez MEN interwencji publicznej. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje się do realizacji projektu, którego celem będzie zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Planowany termin realizacji działań to 2016- 2018.

 

 

Czy budowanie opisanych powyżej sieci wsparcia dla profesjonalistów to realizacja tamtej zapowiedzi? Taki, nieujawniony, spadek po tych okropnych rządach poprzedniej koalicji PO-PSL? [WK]

 Zostaw odpowiedź