Fundacja Pole Dialogu opublikowała raport z przeprowadzonego od marca do czerwca 2021 roku, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, badania współpracy między organizacjami społecznymi i szkołami. Oto informacja o tym raporcie, zamieszczona na fanpage Fundacji:

 

Organizacje społeczne wspierają działalność państwa w obszarze edukacji, oferując wartościowe działania.

>Dzięki temu możliwy jest rozwój szkół jako instytucji, nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic.

>Obecna atmosfera polityczna wzbudza niechęć wobec organizacji społecznych i ogranicza możliwości działania organizacji w szkołach.

 

Wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowaliśmy raport z takimi wnioskami i rekomendacjami. Powstał na podstawie eksploracyjnego badania społecznego.

 

 

STRESZCZENIE

 

Organizacje społeczne deklarują, że działania w obrębie szkoły są niezbędne do realizacji celów działania organizacji. Są przekonane, że zmiana społeczna w polskiej oświacie wymaga zaangażowania szkół. W szczególności grupą, na której najczęściej skupiają się organizacje, są osoby uczniowskie.

 

Organizacje społeczne najczęściej deklarują następujące potrzeby:

>osiągnięcie stabilności finanso­wej,

>rozwój działań promocyjnych,

>znalezienie przestrzeni na do­stosowywanie oferty do zmienia­jących się warunków systemu edukacji.

 

Najczęstszymi barierami (lub punktami zapalnymi) we współpracy szkół i organizacji społecznych są:

>ograniczenia komunikacyjne między instytucjami,

>przeciążenie systemu edukacji i jego aktorów,

>ograniczone zaufanie,

>odpłatność za projekty

 

Rekomendacje:

> w ofercie dla szkół i materiałach promocyjnych powinien być stoso­wany język korzyści, a jednocześnie jak najprecyzyjniej (i jak najkrócej) określany przedmiot działań,

>szkoły powinny się otworzyć na sieciowanie (i aktywne poszukiwa­nie takich możliwości) z osobami reprezentującymi organizacje spo­łeczne, → projekty proponowane przez or­ganizacje społeczne powinny być maksymalnie odbiurokratyzowane,

>szkołom powinno być oferowa­ne wsparcie desygnowanego men­tora w kwestiach merytorycznych czy formalnych,

>organizacje społeczne powinny posiadać referencje od samorzą­dów lub instytucji obdarzonych za­ufaniem społecznym,

>po stronie szkoły jest jednak prze­zwyciężenie strachu wynikającego z atmosfery polityczno­medialnej,

>projekty oferowane przez orga­nizacje społeczne powinny być bezpłatne, jeżeli tylko jest taka możliwość.

 

 

Cały raport można przeczytaćTUTAJ

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/poledialogu/

 Zostaw odpowiedź