Zaglądając na Fb profil Jędrka Witkowskiego (CEO) wypatrzyliśmy taka informację i komentarze pod nią:

 

 

                                                                      MŁODZI A RELIGIA

 

W kraju rozgorzała dyskusja o lekcjach religii w szkole, trochę obok niej dzielę się poniżej wnioskami z badania ICCS na temat stosunku młodych (ósmoklasistów) do religii i jej miejsca w społeczeństwie.

 

1.78% ósmoklasistów wyznaje jakąś religię

 

2.46% ósmoklasistów zadeklarowała, że religia pomaga im rozstrzygać, co jest dobre, a co złe

 

3.45% ósmoklasistów uważa, że religia powinna wpływać na zachowanie ludzi wobec innych

 

4.11% ósmoklasistów chciałoby, żeby przywódcy religijni mieli większą władzę

 

 

Już same te dane są ciekawe, ale najważniejsze jest według mnie to jak odpowiedzi uczniów z Polski zmieniły się między 2009 a 2022 rokiem:

 

1.religia pomaga mi rozstrzygać, co jest dobre a co złe – spadek z 78% do 46% twierdzących odpowiedzi

 

2.religia powinna wpływać na zachowanie ludzi wobec innych – spadek z 79% do 45% twierdzących odpowiedzi

 

3.przywódcy religijni powinni mieć większą władzę w społeczeństwie – spadek z 36% do 11% twierdzących odpowiedzi

 

Te dane potwierdzają silny trend laicyzacji polskiej młodzieży wbrew stałej obecności nauczania religii w polskich szkołach. Religia przestaje być kluczowym punktem odniesienia dla młodych ludzi.

 

Obraz postępującej (szybciej niż w innych krajach) laicyzacji dopełnia porównanie z innymi państwami – w 2009 roku Polska była wśród krajów, w których religia odgrywała największe znaczenie, teraz znajdujemy się w grupie krajów, w której jej znaczenie jest najmniejsze.

 

Wykres 5.22. Rola religii w opiniach polskich uczniów w ICCS 2009 i ICCS 2022

 

 

Wykres pochodzi ze str. 117 opracowania „Młodzi w demokracji. Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCE 22022”

 

 

Więcej informacji w napisanym przez Pawła Penszko podrozdziale 5.6 raportu ICCS 2022 wydanym przez IBE Instytut Badań Edukacyjnych.   –  T UTAJ

 

 

 

x          x          x

 

 

Oto kilka pierwszych komentarzy i odpowiedzi na nie Jędrka Witkowskiego:

 

Roman Leppert

Nie wiem, jak zalajkować, ale wiem, że raport, o którym piszesz jest ważny, szczególnie w kontekście powracającej po raz kolejny dyskusji o nauczaniu religii w szkole.

 

Jedrek Witkowski  –  Roman Leppert

ICCS 2022 to raport fascynujący na wielu poziomach, szczególnie teraz, kiedy warto myśleć o nowym otwarciu dla edukacji obywatelskiej w szkołach (albo jeszcze szerzej o nowym otwarciu dla szkół). Pytanie tylko, czy uda nam się utrzymać uwagę (swoją oraz decydentek i decydentów) na tym nowym otwarciu a nie tylko na sprawach bieżących, medialnych i (siłą rzeczy) polaryzujących.

 

Roman Leppert  –  Jedrek Witkowski

tak, to podstawowy problem – sięganie pod powierzchnię tego, co w edukacji ważne, co ostatecznie decyduje o jej kształcie.

 

x             x             x

 

Anna Sowińska

Do tego tematu należy dodać drugi jakość gotowych do pracy z młodzieżą i dziećmi katechetów. Jeśli wielu nauczycieli może przejść na ocenianie opisowe, a katecheci od lat traktują oceny jako narzędzie dyscyplinujące – dobrze nie będzie.

 

W podsumowaniu – dobre przygotowanie do zawodu, zrezygnowanie z oceniania za wiarę, wprowadzenie możliwości różnych wyznań do szkoły jeśli religia w ogóle ma w szkole pozostać.

 

Jedrek Witkowski  –  Anna Sowińska

bardzo jestem ciekaw wniosków z badania, którego celem byłoby poznanie opinii młodych ludzi na temat lekcji religii; chętnie bym zresztą zobaczył badanie porównujące oceny różnych przedmiotów z perspektywy uczniów.

 

[…]

 

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/jedrek.witkowski.3/Zostaw odpowiedź