Zanim zaproponujemy Wam aktualne informacje na pewien bulwersujący – mamy nadzieję, że nie tylko redakcję OE – temat, przypomnimy, ze już 4 lipca zamieściliśmy materiał zatytułowany „Kampanijno-wyborcza inicjatywa legislacyjna prezydenta-kandydata Dudy”.

 

Był on oparty na zamieszczonym na portalu Prawo.pl artykule, zatytułowanym „Prezydent: Lekcje prowadzone przez organizacje tylko za zgodą rodziców”. Już wtedy nie mogliśmy się powstrzymać od komentarza, który tu przypominamy:

 

Zastanawia nas procedura ustalania owej zgody rodziców na planowaną działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły. Jak to napisano – „zapewnienie wszystkim rodzicom możliwości współdecydowania o rodzajach, treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych”.

 

Z tych słów można wnioskować, że nie będzie o tym decydowała Szkolna Rada Rodziców, czyli pozostaje jedyna forma – głosowanie powszechne.

 

Czy, aby spełnić wolę męża byłej pani nauczycielki j. niemieckiego (z 17-oletnim stażem) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie – aby była to decyzja WSZYSTKICH RODZICÓW, nowelizacja ustawy Prawo oświatowe będzie zawierała zapis o liberum veto?

 

Dzień później w felietonie nr 328 Jak miałaby być ustalana zgoda rodziców na działania endżiosów?” zaprezentowanych zostało jeszcze więcej wątpliwości. Obok symulacji różnych procedur głosowania rodziców i ich konsekwencji, zgłoszona została i taka uwaga:

 

Jak dotąd nie wiemy, czy owa ustawa obowiązywałaby na wszystkich poziomach edukacji, czy tylko szkoły podstawowe? Bo w przypadku liceów i szkół zawodowych mam inne wątpliwości i zastrzeżenia. Pomijam tu oczywistą oczywistość, że ich uczniami są także osoby pełnoletnie, w których imieniu rodzice nie maja prawa się wypowiadać. Jest jeszcze kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy i wiele innych ustaw, które przewidują – co prawda ograniczone – ale jednak prawa małoletnich na ostatnim etapie okresu dzieciństwa.”

 

Dziś nie musimy już gdybać, bo wiemy już, że wtedy jeszcze kandydat, a dziś już wiemy, ze nadal Prezydent RP dotrzymał obietnicy i przesłał do Kancelarii Sejmu ów zapowiadany projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe:

 

 

Treść przesłanego projektu – TUTAJ

 

 

Poszukując opinii o inicjatywie ustawodawczej Prezydenta znaleźliśmy:

 

Na „Portalu Samorządowym PAP”:

 

Związek Powiatów Polskich odniósł się do opublikowanego na stronie Sejmu, a przedstawionego przez prezydenta RP, projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 458). Organizacja zwróciła się też do przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z wnioskiem o umożliwienie przedstawicielowi Związku Powiatów Polskich uczestniczenia w posiedzeniu komisji, na której rozpatrywany będzie projekt.

 

W ocenie ZPP, projekt w proponowanym kształcie może zniechęcić organizacje pozarządowe, zwłaszcza małe lokalne stowarzyszenia nie mające rozbudowanego zaplecza organizacyjnego, do podejmowania współpracy ze szkołami. Z drugiej strony, w przypadku dużej liczby organizacji zainteresowanych współpracą ze szkołą, zastosowanie procedury będzie rodziło koszty po stronie szkół (w konsekwencji po stronie organów prowadzących).[…]                                                                        [Źródło: www.portalsamorzadowy.pl]

 

 

Na stronie „Portal Samorządowy”:

 

Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe ograniczającego dostęp organizacji i stowarzyszeń do szkół prędko się nie odbędzie.

 

Z dwóch największych organizacji nauczycielskich Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał projekt do konsultacji, ale Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” już nie.

Związkowcy nie widzą większego sensu tej regulacji, ale będą mieli do niej uwagi.

                                                                                                               [Źródło: www.portalsamorzadowy.pl]

 

 

Na stronie ZG ZNP:

 

Na nasz wniosek zostało odwołane piątkowe posiedzenie sejmowej komisji nt. prezydenckiego projektu o organizacjach pozarządowych w szkole.

 

Powodem odwołania są błędy formalne: brak 30-dniowego czasu na opiniowanie projektu.

 

Projekt otrzymaliśmy 14 lipca, a sejmowa komisja miała się nim zająć już 17 lipca. Wczoraj, 15 lipca wystąpiliśmy z wnioskiem do Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej sejmowej komisji o odwołanie posiedzenia komisji. Zgodnie z prawem związki zawodowe mają 30 dni na zaopiniowanie prezydenckiego projektu tzw. ustawy weryfikacyjnej. […]

                                                                                                                                       Źródło: www.znp.edu.pl]

 

 

 

Ale najobszerniejsze i najbardziej merytoryczne uwagi zawiera artykuł Moniki Sewatianowicz „Każdy z rodziców oddzielnie będzie akceptował konspekt zajęć dodatkowych”, zamieszczony 16 lipca na portalu Prawo.pl.  Oto fragment tego tekstu:

 

[… ] Nie jest jasne czy w przypadku obojga rodziców wystarczy zgoda jednego z nich, a nawet jeżeli, nie jest jasne co w przypadku gdy zdanie rodziców danego dziecka będzie rozbieżne. Pojawiają się także wątpliwości, jak będzie wyglądała sytuacja z uczniami pełnoletnimi. Osoby te nie podlegają już władzy rodzicielskiej. Zatem należałoby dodać zapis, że ilekroć w art. 86 jest mowa o rodzicach,rozumie się przez to również uczniów i wychowanków posiadających pełną zdolność do czynności prawnych – zauważa Związek Powiatów Polskich” […]

 

 

Cały artykuł Każdy z rodziców oddzielnie będzie akceptował konspekt zajęć dodatkowych”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 Zostaw odpowiedź