Foto: www.lo50.edu.pl

 

 

„Dziennik Gazeta Prawna” zamieścił materiał pozyskany z Polskiej Agencji Prasowej, w którym znajdują się wypowiedzi Włodzimierza Włodarskiego – prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich, na co dzień dyrektora  I. LO im. Ruy Barbosy w Warszawie. Oto fragmenty tej publikacji:

 

[…] Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich, Włodzimierz Włodarski, […] zwrócił uwagę na to, że dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą. Jak mówił, dawało to dyrektorom pewną swobodę w układaniu planów nauczania.

 

Z doświadczenia praktyka, który pracuje w szkole 38 lat, wiem, że młodzież bardzo źle traktuje przedmioty, których się naucza w wymiarze jednej godziny w tygodniu. Święta i dni wolne od pracy lubią się powtarzać w roku szkolnym w te same dni tygodnia. Jeżeli przedmiot, który ma wymiar jednej godziny, wypada właśnie w takim dniu, to po prostu przepada. Gdyby miał dwie godziny, nie byłoby takiej wielkiej straty” – powiedział.

 

Dalej dyrektor Włodarski  zwrócił uwagę na fakt, iż w I klasie jest aż 10 przedmiotów, które będą nauczane tylko jedną godzina w tygodniu. Dotyczy to m.in. takich przedmiotów, jak: geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Prezes SDSŚ mówił także, iż trudno jest teraz ocenić, czy proponowana w nowych ramówkach liczba godzin dla poszczególnych przedmiotów jest wystarczająca, gdyż nie ma jeszcze projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów.

 

Zwrócił także uwagę na zaskakujące rozwiązanie, zawarte w projekcie. Jest to zapis mówiący o tym, że to dyrektor będzie arbitralnie decydował, czy w I klasie LO uczeń będzie miał plastykę, muzykę czy filozofię, gdyż mają one być realizowane alternatywnie – w wymiarze jednej godziny w tygodniu.

 

 

Cały artykuł „Reforma edukacji: Projekt ramowych planów nauczania jest bardzo sztywny. To nie jest korzystne”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.plZostaw odpowiedź