Foto: www. us.123rf.com

 

Uchronić uczniów przed losem Sodomy, czyli obrzydzić im homoseksualizm jako sprzeczny z naturą grzech – takie zadania stawia sobie program nauczania 16-latków o nazwie „Żyć aby wierzyć i kochać”. Uczniowie mają też „wyrażać sprzeciw wobec propagowania homoseksualnych wzorców zachowań„, inspirując się „tekstami biblijnymi o aktach homoseksualnych

 

W programie nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych o miłej nazwie Żyć aby wierzyć i kochać” pojawia się w bloku tematycznym nr 32 intrygujące pytanie: „Czy homoseksualista może być zbawiony?”. Zadaniem ucznia jest tu zdobycie odpowiedniej wiedzy, nabycie umiejętności oraz ukształtowanie postaw i zachowań wobec osób homo.

 

OKO.press cytuje kluczowy fragment w całości. […]

 

Przeczytaj całą publikację Piotra Pacewicza, zatytułowaną „Homofobia w programie religii dla liceów i techników. Homoseksualizm to ”zagrożenie dla zdrowia” i „grzech”. Odpowiedź uzasadnij.   –   TUTAJ

 

Źródło: www. oko.press

 

 

Zobacz także stronę „Chrześcijanin homoseksualny”   –   TUTAJZostaw odpowiedź