Foto: Krzysztof Szymczak[www.dzienniklodzki.pl]

 

Marek Szymański *– nowy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

 

 

Wczoraj redaktor Maciej Kalach zamieścił w „Dzienniku Łódzkim” artykuł, zatytułowanyNowy termin matury 2020. Egzaminy maturalne i ósmych klas w czerwcu. Nowy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 24.04.2020”. Oto jego fragmenty:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie potwierdziła „Dziennikowi Łódzkiemu”, że zakończył się konkurs na nowego dyrektora OKE w Łodzi, czyli instytucji nadzorującej matury oraz inne państwowe sprawdziany w naszym regionie i w województwie świętokrzyskim.[…]

 

Do konkursu zgłosiło się czterech kandydatów, z których dwoje nie spełniło wymogów formalnych: nie złożyli wszystkich wymaganych dokumentów, nie spełnili warunków np. dotyczącego czasu zajmowania stanowiska kierowniczego – wyliczył przed weekendem dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.Pozostałe dwie osoby spełniły wymogi formalne, zatem zostały dopuszczone do drugiego etapu postępowania konkursowego. Po przeprowadzonej rozmowie komisja konkursowa zarekomendowała kandydaturę pana Marka Szymańskiego, którą, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego, przyjąłem. Pan Marek Szymański został z dniem 15 kwietnia powołany na dyrektora OKE w Łodzi.

 

Marek Szymański w ostatnich miesiącach kierował łódzką komisją jako p.o. dyrektora. Natomiast wcześniej był zastępcą Danuty Zakrzewskiej, dyrektor OKE w Łodzi w latach 2008-2019. Marcin Smolik odwołał ją ze stanowiska w grudniu. Pytany o to wydarzenie przez naszą redakcję powołał się na jeden z przepisów Ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim „działalnością okręgowej komisji egzaminacyjnej kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”.

 

 

Cały artykuł „Nowy termin matury 2020. Egzaminy maturalne i ósmych klas w czerwcu. Nowy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 24.04.2020”TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

*Marek Szymański, zanim przeszedł do łódzkiej OKE, gdzie po paru latach został jej wicedyrektorem, był doradcą metodycznym w ŁCDNiKP. W okresie opracowywania programów dla liceów profilowanych był liderem zespołu, opracowującego profil mechatroniczny.

 

 Zostaw odpowiedź