Tegoroczny egzamin gimnazjalny był przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

 

Wstępne informacje o wynikach tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – TUTAJ

 

Rozkłady wyników uczniów i parametry statystyczne rozkładu wyników są dostępne  –  TUTAJ

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w zależności od lokalizacji szkoły  –  TUTAJ

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej  –  TUTAJ

 

 

Źródło:  www.men.gov.pl

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w szkołach woj. łódzkiego  –  TUTAJ

 

Relacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w TV TOYA Zostaw odpowiedź