Premier Mateusz Morawiecki i minister Przemysław Czarnek wspólnie z uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach uroczyście zakończyli zajęcia dydaktyczno-wychowacze. Podsumowując rok szkolny 2022/2023, szef MEiN mówił m.in. o rekordowych nakładach na infrastrukturę edukacyjną, rozwijaniu kompetencji przyszłości wśród dzieci i młodzieży, pogłębieniu wiedzy z historii najnowszej i zmianach w edukacji dla bezpieczeństwa. […]

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

To był bardzo dobry rok szkolnymówił minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN zwrócił uwagę na najważniejsze zmiany zrealizowane w obszarze edukacji i wychowania w roku szkolnym 2022/2023.

 

To był rok szkolny, w którym wprowadzaliśmy nowe przedmioty. To był rok szkolny, w którym 350 tys. młodzieży w klasach pierwszych wszystkich typów szkół ponadpodstawowych uczyło się po raz pierwszy od niepamiętnych czasów historii najnowszej w ramach historii i teraźniejszości. To był również rok szkolny, w którym poszerzyliśmy edukację dla bezpieczeństwa o elementy tak zwanego przysposobienia obronnego. Powróciliśmy do używania broni, do wiedzy o broni, bo przecież czasy, jakie są, wszyscy widzimy. […]

 

To był rok szkolny wielkich inwestycji w wyposażenie szkół. Pierwszy rok szkolny, pełny z „Laboratoriami Przyszłości” za ponad 1 mld zł w wszystkich szkołach, dzięki którym uczniowie mogli odkrywać swoje talenty i rozwijać swoje kompetencje nie tylko cyfrowe, ale w ogóle kompetencje w rozmaitych dziedzinach – mówił. […]

 

Dzisiejsza uroczystość odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozienicach, a początek roku szkolnego będzie w takiej samej placówce w Węgrowie, bo oprócz inwestowania chcemy promować szkoły specjalne – mówił minister, podkreślając fachowość kadry szkół specjalnych i odpowiednie warunki dydaktyczne.

Takich inwestycji w szkoły specjalne nie było. Kadra, która świetnie uczy dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego, świetnie do tego przygotowana, musi mieć też do tego warunki, bo te dzieci zasługują na te warunki i te warunkiem im tworzymy, a Kozienice są tego przykładem – dodał minister.[…]

 

 

 

Foto 2:Kancelaria Premiera[www.echodnia.eu/radomskie/]

 

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Kozienicach premier Mateusz Morawiecki dziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom za wysiłek włożony w ich pracę. Podkreślał, że rolą państwa jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla wszystkich obywateli. 

 

Misją naszego rządu jest przede wszystkim tworzyć takie państwo, które będzie państwem dla wszystkich, we wszystkich aspektach życia – tych, które wiążą się z kształceniem, poszukiwaniem ścieżek zawodowych, rozwojem każdego człowieka i również otwartego dla tych, których los potraktował gorzej niż większość z nas, którzy mają trudniejszy start w życie – podkreślił szef rządu.

 

Premier skierował także specjalną prośbę do wszystkich nauczycieli i wychowawców.Proszę wszystkich nauczycieli i wychowawców w całej Polsce, żeby z tak piękną troską podchodzić do tego największego skarbu naszej ojczyzny, jakim są dzieci i młodzież.

 

Uczniom życzył spokojnych i bezpiecznych wakacji. – Życzę wam i waszym rodzicom dobrych i pięknych wakacji. Odpocznijcie i wracajcie tutaj z uśmiechem na ustach, bo ta szkoła będzie się o was troszczyć.

 

 

 

 

Cały tekst Szef MEiN w SOSW w Kozienicach: to był bardzo dobry rok szkolny”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 

Obszerną informację, bogato ilustrowaną zdjęciami, zamieścił portal  <KOZIENICE 24.PL>  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź