Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przedstawiły zbiorcze wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Do sprawdzianu, który odbył się 1 kwietnia 2014 r., przystąpiło w całym kraju 346 576 uczniów. Zestaw zadań w wersji standardowej rozwiązywało 339 365 uczniów, a w arkuszach dostosowanych – 7 211 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzysty- wania wiedzy w praktyce.

 

 

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji, nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru pisania i rozumowania.

 

Szóstoklasiści dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z kwietniowego zestawu. Najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania. Udowodnili, że potrafią korzystać z różnych źródeł informacji, chociaż łączenie informacji z kilku źródeł jednocześnie sprawia jeszcze niektórym 12-latkom kłopot – mówi dr Marcin Smolik, p.o. Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. – Nieco trudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętność pisania, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosowanie urozmaiconego słownictwa i interpunkcję. Warto jednak podkreślić, że wielu szóstoklasistów stworzyło ciekawe, kreatywne i poprawnie skonstruowane opowiadania, w których pokazali, że doskonale rozumieją znaczenie przysłowia Co dwie głowy, to nie jedna i znają wartość współpracy w rozwiązywaniu problemów – dodaje.

 

 

 

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2014 roku. Zestawienie ogólnopolskie  –  TUTAJ

 

Rozkład wyników uczniów i parametry statystyczne  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.men.gov.plKomentarze niedostępne