Sobota rozpoczęła się dla organizatorów Ogólnopolskiego Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów z przeszkodami, gdyż trzeba było zmienić zaplanowaną kolejność wystąpień. Z przyczyn obiektywnych nie dojechała na czas redaktor Aleksandra Pezda, i pierwszym, który zabrał głos był Krzysztof Jaworski – nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki w Szkole Podstawowej Nr 41 w Szczecinie, pedagog specjalny z wykształcenia.

 

 Jaworski

 

Ten trener i mentor Aktywnej Edukacji, uczestnik pilotażowego programu „Mistrzowie Kodowania”, „Szkoły z klasą 2.0”, laureat konkursu „Innowacyjny Nauczyciel 2012”, aktywny członek grupy „Superbelfrzy RP”  zaprezentował temat Scretch, czyli zacznijmy ‘logiczne nauczanie’”. Podzielił się on z uczestnikami zlotu swymi doświadczeniami w programie „Mistrzowie Kodowania”, zwracając uwagę na „efekty uboczne” tej nauki, która nie tyle uczy przyszłych programistów, co rozwija u uczniów logiczne i problemowe myślenie, ćwiczy cierpliwość, uwagę, pobudza kreatywność i wypracowuje potrzebę informacji zwrotnej.

 

Następną  osobą, która zabrała głos była Grażyna Koba. Ta była nauczycielka informatyki, twórczyni jednej z pierwszych w Polsce autorskich klas informatycznych, której uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodo- wych była także doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej. Aktualnie jest znaną i cenioną autorką ponad 50-u  publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych. Temat jej wystąpienia to „Programowanie i algorytmika w kolejnych etapach edukacyjnych – kluczem do cyfrowego niewykluczeni”.

 

 ???????????????????????????????

 

Jej niezwykle profesjonalne w treści i przystępne w formie wystąpienie prowadziło do konkluzji,  która zawierała tezę, iż nabyta w szkole umiejętność programowania (nawet na podstawowym poziomie) nie tylko doskonali umiejętność logicznego myślenia i pozwala na bardziej świadome wykorzystywanie nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim ułatwi w przyszłości szybsze znalezienie pracy, nie tylko w branży informatycznej.

 

Jako trzecia, a nie jak zaplanowano pierwsza, stanęła przed słuchaczami Aleksandra Pezda – dziennikarka, publicystka, autorka głośnej książki „Koniec Epoki Kredy. Internet dla nauczycieli i rodziców”. Jej wkładem w modernizację polskich szkół było, wspólne z innymi  reporterami „Gazety Wyborczej” odwiedzanie szkół, w poszukiwaniu zwiastunów ery cyfrowej. Akcja ta  stała się początkiem projektu „Szkoła z klasą 2.0”. Jej wypowiedź nosiła tytuł „Szkolne e-społeczności”.

 

???????????????????????????????

 

Podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami wchodzenia w świat Internetu, obserwacjami, poczynionymi podczas odwiedzania szkół w Portugalii i Finlandii, gdzie zapoznawała się z wykorzystywaniem technologii IT w edukacji, a także przykładami z Polski, ilustrującymi rolę, jaką pełnią dla współczesnych uczniów platformy społecznościowe. Z typową dla rasowej publicystki umiejętnością wykorzystywania news’ów, przywołała przykład licealistki z Gorzowa Wielkopolskiego, która stała się gwiazdą Internetu w kilka godzin po tym, jak nazwała premiera Donalda Tuska zdrajcą, jako dowód na siłę tego kanału komunikacji społecznej.

 

Łódzkim akcentem tego dnia zlotu było pojawienie się w roli prelegentki Anny Grzegory. To nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi, logopedka, pasjonatka praktycznego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  oraz uczenia się przez gamifikację. Siedem lat temu założyła dla swoich uczniów witrynę „LogoFigle – czyli e-logopedia”, za który otrzymała tytuł Nauczyciela Innowacyjnego roku 2010. Jej opowieść o swojej pracy nosiła tytuł „Klikanie po godzinach, czyli ortografia i logopedia dla opornych”.

 

???????????????????????????????

 

Było tam i o „LogoFiglach”, i o „Instrukcji obsługi języka polskiego” i oczywiście o „gamifikacji”, czyli wykorzystywaniu gier w edukacji. Zaprezentowała także przykłady prowadzenia terapii logopedycznej „na odległość” – za pośrednictwem Internetu.

 

Ostatnim mówcą części plenarnej drugiego dnia zlotu był także łodzianin – podkomisarz Tomasz Pawlicki, biegły z zakresu informatyki z Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi.

 

???????????????????????????????

 

W swym wystąpieniu pt. „Cyberprzestępczość w oświacie” zapoznał on uczestników zlotu z głównymi zagrożeniami, na jakie narażone są szkolne systemy komputerowe: atakami wirusów, tzw. phishingiem  i skimingiem. Omówił sposoby, jakimi przestępcy dokonują kradzieży środków finansowych , danych osobowych itp. oraz przedstawił sposoby obrony przed tymi zagrożeniami.

 

Po przerwie odbyła się ostatnia seria warsztatów, zorganizowanych podobnie jak podczas pierwszego dnia zlotu – w czterech salach, rotacyjnie, każda grupa po 45 minut na kolejnym warsztacie. Ze szczegółowym programem i tematyką wszystkich warsztatów można zapoznać się w Harmonogramie Ogólnopolskiego Zlotu Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów.

 

Zlotowi towarzyszyły stoiska, na których zaproszone firmy prezentowały swoja ofertę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania.

 

 KULUARY I STOISKA

 

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

 

5

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 Komentarze niedostępne