Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji. Co więcej – wyniki znacząco wzrosły zarówno w grupie uczniów najlepszych, jak i najsłabszych. Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD, a w kolejnych badaniach w 2006 r. i 2009 r. na poziomie średniej, w 2012 r. uzyskała wyniki znacznie powyżej średniej OECD.  Żaden kraj na świecie nie osiągnął takiego wzrostu. […]

 

PISA_tabela

 

  • Polska jest na 1. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie umiejętności matematycznych – razem z Holandią, Estonią i Finlandią (najlepsze wyniki uzyskały 4 kraje, między którymi różnice są statystycznie nieistotne – zgodnie ze standardem badań międzynarodowych). To prawdziwy przełom. Polscy uczniowie rozwiązują lepiej, niż uczniowie z pozostałych krajów OECD, zadania dotyczące rozumowania i argumentacji oraz użycia i tworzenia strategii.
  • Polscy uczniowie są na 1. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie umiejętności czytania i interpretacji – razem z Finlandią i Irlandią (najlepsze wyniki uzyskały 3 kraje, między którymi różnice są statystycznie nieistotne – zgodnie ze standardem badań międzynarodowych).
  • Polska jest na 3. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych – wyprzedzają nas tylko Finlandia i Estonia.

 

Cały komunikat MEN „Sukces polskich gimnazjalistów. Ogłoszono światowe wyniki badania PISA 2012”  TUTAJ

 

Seminarium eksperckie w Kancelarii Premiera TUTAJ

 

Pogłębione informacje o wynikach badań PISA 2012

 

Wyniki i możliwości polskich gimnazjalistów – PISA 2012

Materiały polskiego zespołu PISA

Prezentacja polskiego zespołu PISA

 

 

 

Źródło: www.men.gov.plKomentarze niedostępne