Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Przyjaciółka organizują II edycję konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”. Organizatorzy zapraszają nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.

 

Cele konkursu:

 

> Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
> Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą te metody.
> Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
> Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.uruchamiamy II edycję Konkursu „Nauczyciel-Mediat

 

Do konkursu mogą być nominowani nauczyciele, którzy w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, z sukcesem stosując m.in. mediacje i inne formy pokojowego rozwiązywania konfliktów lub zapobiegania im. Nauczyciele muszą być czynnymi pedagogami, pracującymi z dziećmi lub młodzieżą w szkołach na terenie Polski lub w polskich szkołach za granicą.

 

Nauczyciele mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub być zgłaszani przez inne osoby, np. innych nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców, uczniów, liderów organizacji pozarządowych itd. Nominacje nauczycieli można zgłaszać w terminie od 22 lutego do 21 kwietnia 2017r.

Kapituła konkursu wybierze najbardziej interesujące zgłoszenia nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje.

 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

 

Nominacje należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza nominacji na stronie http://interwencjaprawna.pl/nauczyciel-mediator/nauczyciel-mediator/ *

 

*Strona będzie aktywna po 20.02.2017r.

 

 

Powyższą informację, w imieniu organizatorów,

nadesłała Jolanta Klimczuk-Kręcielewska

z biura Fundacji „Przyjaciółka”



Zostaw odpowiedź