Foto: www.frse.org.pl/aktualnosci/

 

 

Z kilkudniowym „poślizgiem” informujemy o gali konkursu „Zawodowiec Roku 2022”. Informacja o niej została zamieszczona na stronie MEiN we wtorek 14 marca 2023 roku. Oto jej fragmenty i link do listy nominowanych:

 

 

 Poznaliśmy najlepszych „nauczycieli-zawodowców”

 

Gala konkursu zgromadziła najlepszych nauczycieli z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski. Obecni byli także przedstawiciele organizatorów konkursu: Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek.

 

Bardzo się cieszę, że jest ta I edycja programu, że możemy dziś Państwa nagrodzić, uhonorować – powiedziała wiceminister Marzena Machałek, zwracając się do nagrodzonych „zawodowców”. Podkreślała, że dzięki wybitnym nauczycielom kształcenie zawodowe może się rozwijać i być coraz nowocześniejsze. –Za to wszystko, co zrobiliście do tej pory, za to, że kształcenie zawodowe się rozwija, bardzo serdecznie Wam dziękuję – zaznaczyła.

 

[…]

 

Wiceminister Marzena Machałek wymieniała narzędzia i mechanizmy, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego oraz umożliwiają dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Jednym z nich jest prognoza zapotrzebowania na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, której towarzyszy zróżnicowane finansowanie. Szkoły kształcące w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie na pracowników, otrzymują zwiększoną subwencję: – W tych zawodach opłaca się organizować kształcenie – zaznaczyła wiceminister.

 

Ważnym elementem reformy kształcenia zawodowego było także wzmocnienie współpracy szkół z firmami. Pracodawcy byli obecni na etapie przygotowania podstawy programowej czy opracowania formuły egzaminu zawodowego. – Dzisiaj kształcenie zawodowe jest bardzo nowoczesne – podsumowała efekty wprowadzonych zmian wiceminister Marzena Machałek. […]

 

Tytuł zawodowca roku mógł otrzymać nauczyciel, który:

 

-jest zaangażowany i z pasją pracuje z młodzieżą,

 

-wspiera zainteresowania zawodowe uczniów,

 

-cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,

 

-posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego,

 

-działa na rzecz promocji kształcenia zawodowego np. wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego,

 

-współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami) i dbać o swój rozwój zawodowy.

 

 

Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach. 

 

 Foto: www.kuratorium.bialystok.pl

 

 

Lista nominowanych w Konkursie Zawodowiec Roku 2022 w podziale na branże i dziedziny – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

W ramach patriotyzmu lokalnego szukaliśmy laureatów z łódzkich szkół zawodowych.  I znaleźliśmy –  na liście 118 osób – TYLKO dwie osoby:

 

 

Artur Pacholski z Łódzkiej Szkoły  Mody, Kosmetologii, Fryzjerstwa „Anagra” (Zespół Europejskich Szkół Niepublicznych Sp. z o.o)

 

Barbara Kapruziak ze Szkoły Policealnej Nr 2 SWŁ im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi, która wchodzi w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.

 

 

Jest to o tyle zaskakujące, że nie znalazła się na tej liście ani jedna osoba, z licznego grona nauczycielek i nauczycieli  zawodu, pracująca w jednym z  19-u zespołów szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Miasto Łódź.

 Zostaw odpowiedź