Przed dwoma tygodniami pojawił się na stronie ORE komunikat, informujący o rekrutacji do nowej formuły doskonalenia dyrektorów szkół, pod tytułem „Administrator? Menadżer? Przywódca? Pilotaż nowego modelu doskonalenia dyrektorów”.

 

Po przeczytaniu można było odnieść wrażenie, że jego treść została zredagowana z błędami. Jednak do dziś nic się w tej sprawie nie zmieniło, przeto warto zwrócić uwagę Czytelników na to „cacko” informacyjne. Oto najważniejsze fragmenty tego komunikatu:

 

W ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, serdecznie zapraszamy dyrektorów, którzy myślą o doskonaleniu pracy swojej szkoły i własnym rozwoju zawodowym do wzięcia udziału w spotkaniach pilotażowych nowego modelu doskonalenia. Celem każdego spotkania weryfikacyjno-informacyjnego jest testowanie wypracowanych w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” rozwiązań w zakresie doskonalenia i rozwoju dyrektorów szkół/placówek oraz podniesienie wiedzy i umiejętności dyrektorów szkół/placówek w zakresie zarządzania strategicznego i przywództwa edukacyjnego w sześciu obszarach.

 

Dyrektorzy doświadczeni – cykl spotkań weryfikacyjnych dla grupy maximum 500 dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania stacjonarne, konsultacje wspierające proces implementacji, budowanie sieci współpracy oraz realizowany kurs e-learningowy.

 

Dyrektorzy w I kadencji – cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla grupy maximum 300 dyrektorów legitymujący się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania stacjonarne, kurs e-learningowy oraz warsztaty coachingowe. Warsztaty coachingowe odbywać się będą w czasie spotkań weryfikacyjnych w ramach trzech obszarów tematycznych: przywództwo w szkole/placówce, zarządzanie jakością kształcenia, zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Aby zapisać się na spotkanie trzeba posiadać konto w systemie szkoleń ORE i być zalogowanym.

 

Ale najciekawsze zaczyna się dopiero teraz. Zwłaszcza dla dyrektorów z łódzkiego, ale zapewne także kilku innych „okolic”. Z komunikatu wynika, że zdecydowano się na prowadzenie rekrutacji w pięciu miastach, ale do sześciu różnych obszarów tematycznych:

 

1. WARSZAWA I OKOLICE
a) Obszar tematyczny – Zarządzanie jakością kształcenia:[…]
b) Obszar tematyczny – Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, ekonomicznym i społecznym:[…]

2. KRAKÓW I OKOLICE
a) Obszar tematyczny – Przywództwo w szkole/placówce:[…]

3. GDAŃSK I OKOLICE
b) Obszar tematyczny – Zarządzanie zasobami ludzkimi:[…]

4. WROCŁAW I OKOLICE
a) Obszar tematyczny – Polityka oświatowa – dyrektor jako lider środowiska:

5. POZNAŃ I OKOLICE
a) Obszar tematyczny – Zarządzanie własnym rozwojem:[…]

 

Zapewne wielu dyrektorów z Łodzi będzie miało problem z zaakceptowaniem założenia, że nasze miasto to „okolice Warszawy”. Ale np. dyrektorzy z Kielc, muszą rozstrzygnąć, czy to miasto znajduje się w okolicy Krakowa czy Warszawy? A co z Bydgoszczą? Czy to okolice Gdańska czy Poznania?

 

Ale to jeszcze nie koniec znaków zapytania. Skoro tylko Warszawa proponuje dwa obszary doskonalenia, to jak rozumieć niepowtarzające się propozycje tematyczne, oznaczane raz literką a), raz b)? I co ma zrobić, przykładowo, dyrektor z Poznania i okolic, który chciałby uczestniczyć w programie z obszaru „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, przypisanego przez organizatorów do Gdańska i okolic?

 

A może ktoś z naszych czytelników już zalogował się i ma swoje konto? Może dopiero na tym etapie wszystko się wyjaśnia? „Obserwatorium Edukacji” oczekuje na informacje w tej sprawie.

 

Źródło: www.ore.edu.plZostaw odpowiedź