We wtorek i środę w Rawie Mazowieckiej odbyła się dwudniowa konferencja, podczas której minister Anna Zalewska wraz z wojewodami i kuratorami oświaty mówili o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, oraz o organizacja pracy szkół i przedszkoli, szkolnictwie zawodowym i finansowaniu oświaty. Oto fragmenty komunikatu, jaki o tej naradzie zamieszczono na stronie MEN:

 

Podczas dyskusji plenarnej i warsztatów tematycznych, uczestnicy rozmawiali o wprowadzaniu zmian w oświacie. Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiadali na pytania urzędników oraz prezentowali najważniejsze kwestie związane z reformą oświaty, w tym harmonogram wdrożenia reformy.

 

W swoim wystąpieniu Minister Anna Zalewska podkreśliła, że obecnie rozpoczął się najważniejszy etap przygotowań do wprowadzenia zmian. Szefowa MEN podziękowała kuratorom oświaty i wojewodom za dotychczasową współpracę.[…]

 

Podczas pierwszego dnia konferencji eksperci MEN prezentowali uczestnikom zasady dostosowania sieci szkół do zmiany struktury szkolnej. Rozmawiali m.in. o zmianach organizacyjnych szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z mocy prawa oraz dokonywanych na podstawie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Tematem dyskusji były również zagadnienia dotyczące organizacji szkół publicznych prowadzonych przez JST dokonywanej na podstawie przepisów ogólnych (tworzenie nowych szkół, w tym szkół o niepełnej organizacji i szkół filialnych).

 

Kolejną kwestią podczas konferencji były zagadnienia związane z organizacją pracy szkół i przedszkoli w kontekście zmian programowych.[…]

 

Część konferencji dotyczyła również zmian w kształceniu zawodowym. Eksperci MEN prezentowali nową strukturę szkolnictwa zawodowego – szkolnictwo branżowe. Dyskutowano też o doradztwie zawodowym oraz ofercie i obudowie programowej kształcenia w zawodach przygotowanej we współpracy z pracodawcami. […]

 

Podczas wizyty w Rawie Mazowieckiej szefowa MEN odwiedziła, w związku z zaproszeniem burmistrza miasta Dariusza Misztala*, miejski żłobek i przedszkole. Są to jedne z najlepiej wyposażonych placówek w Polsce.

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

*Przypominamy, że burmistrz Dariusz Misztal startował w ostatnich wyborach z listy Prawo i SprawiedliwośćZostaw odpowiedź