„Portal Samorządowy – Portal dla Edukacji” zamieścił dzisiaj (10 kwietnia 202r.) informację o skutkach dociekliwości pewnego posła-nowicjusza z partii Suwerenna Polska, który skierował do MEN interpelację w sprawie… wielozmianowości pracy w polskich szkołach:

 

 

Koniec z wielozmianowością w polskich szkołach? MEN analizuje temat

 

[…]

 

Poseł Dariusz Matecki (PiS) przypomniał w interpelacji do Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej, że 9 września 2023 r. w Tarnowie podczas konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej pod nazwą „100 Konkretów!” Donald Tusk zapowiedział wówczas, że już dzień po wygranych wyborach jego ugrupowanie przystąpi do realizacji 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. 100 dni minęło, ale tylko niewielką część zapowiedzi udało się wdrożyć.[…]

 

Odpowiedzi udzieliła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer, podkreślając w niej, że w celu wypracowania możliwych optymalnych rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych w zakresie przejścia szkół polskiego systemu edukacji na system jednozmianowy, w resorcie są obecnie prowadzone analizy dotyczące skali i przyczyn wielozmianowości.

 

Zwracam uwagę, że przez okres ostatnich 8 lat sprawa ta nie była przedmiotem zainteresowania kolejnych ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, choć reforma wdrażana od 2017 r. sprzyjała kumulacji roczników uczniów, którą w szczególności mogli odczuć uczniowie szkół podstawowych i rodzice tych uczniów” – stwierdziła.

 

Poinformowała też, że jakiekolwiek zmiany w tym zakresie zostaną poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, a ewentualne projekty zmian przepisów będą upubliczniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN, aby każda zainteresowana osoba czy instytucja mogła się z nimi zapoznać i zgłosić swoje uwagi.

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

 

 Zostaw odpowiedź