„Obserwatorium Edukacji” sprzeniewierzyło by się swojej misji, gdyby 25 maja 2018 roku –  w dniu wejścia w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych {RODO) – nie zamieściło materiałów, dostarczających czytelnikom – „na ostatni dzwonek” – podstaw\owych porad i informacji, przydatnych w konsekwencji obowiązków, jakie z tego wynikają dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Tym bardziej czujemy taką potrzebą, że stwierdziliśmy, iż MEN ostatni raz na swej stronie internetowej zamieścił o ochronie danych osobowych materiał w dniu 14 kwietnia 2017 r [Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych].

 

Dlatego proponujemy dzisiaj zapoznanie się z najnowszą publikacją z portalu firmy Wolters Kluwer, zatytułowaną „RODO – więcej obowiązków dla nauczycieli”:

 

 

Nauczycieli i wychowawców trzeba przeszkolić, a następnie systematycznie uczyć i wspierać, aby wiedzieli, jakie obowiązki wiążą się z przetwarzaniem danych – mówi Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

 

Monika Sewastianowicz:  – RODO obowiązuje już od 25 maja. Na jakie problemy zwracają uwagę dyrektorzy szkół?

 

Jarosław Feliński: – Dyrektorzy zwracają uwagę przede wszystkim na brak wykwalifikowanej kadry. Problemem jest ogólnikowość traktowania przepisów RODO w wymiarze kwalifikacji zawodowych inspektora.


Komentarze i publikacje niekoniecznie biorą pod uwagę specyfikę działania szkół i placówek oświatowych. Nie zawsze rozumieją to też organy prowadzące, próbując zaoszczędzić na kosztach.
Mam wrażenie, że te dwa lata na przygotowanie się do RODO trochę zaprzepaszczono. 

 


Nawet teraz pewne kwestie odkłada się na ostatnią chwilę, tak jest choćby z wyznaczeniem inspektora ochrony danych osobowych. Polska ustawa wskazuje okres do końca lipca 2018 r. jako czas na zakończenie procedury rejestracyjnej IOD i część podmiotów wychodzi z założenia, że może z wyznaczeniem inspektora może poczekać do tej daty, a to błąd, bo rozporządzenie działa od 25 maja 2018 r.
[…]

 


–  Czy w związku z nowymi zasadami przetwarzania danych szkoła musi o czymś poinformować rodziców uczniów?

 

-W przypadku szkół większość danych zbiera się w związku z realizacją obowiązku szkolnego, a zatem rodzic nie ma prawa, jak również powodu, na niewyrażenie zgody na ich gromadzenie.  A zatem, jeżeli uczeń nie korzysta z żadnych dodatkowych form działalności szkoły, nie trzeba rodzica o niczym dodatkowo informować.


Co innego, gdy uczeń z dodatkowej działalności korzysta, choćby biorąc udział w wycieczkach, konkursach, festiwalach. W takim przypadku przydałoby się przygotować formularz, będący częścią regulaminu danego wydarzenia.

 

Przykładowo – zawierałby informację, że udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych oraz na ich publikację na stronie internetowej. Tu trzeba też pamiętać o innych przepisach, które wymagają uzyskania zgody na publikację wizerunku lub pracy konkursowej – w tym ostatnim przypadku o przepisach ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne.[…]

 

–  Czy RODO nałoży jakieś dodatkowe obowiązki na nauczycieli?

 

– Nauczycieli i wychowawców trzeba przeszkolić, a następnie systematycznie uczyć i wspierać, aby wiedzieli, jakie obowiązki wiążą się z przetwarzaniem danych i z jakich przepisów wynikają.

 

Do tej pory przepisy w takim stopniu nie angażowały nauczycieli, za ochronę danych odpowiedzialny był głównie dyrektor i jego zastępca, a pracownicy czuli się w dużym stopniu wyłączeni, może nawet pominięci. A obecnie to każdy będzie odpowiedzialny za ochronę danych osobowych i będzie musiał umieć stosować te przepisy.

 

Nauczyciele muszą się włączyć w cały ten proces, a ich przeszkolenie jest obowiązkiem inspektora ochrony danych osobowych. Z przestrzeganiem przepisów wiąże się oczywiście odpowiedzialność, zwłaszcza dyrektora szkoły. Jeżeli nie wprowadzi on odpowiednich regulacji wewnętrznych, to będzie to niedopełnienie obowiązków. Przykład to m.in. niepowołanie inspektora ochrony danych osobowych. Dyrektor musi pamiętać, że jako funkcjonariusz publiczny może mieć postawiony zarzut z art. 231 KK – niedopełnienia obowiązków. […]

 

 

Cały wywiad z Jarosławem Felińskim RODO – więcej obowiązków dla nauczycieli”:  –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

 

Przeczytaj także:

 

>10 rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO    –  TUTAJ

 

>RODO KROK PO KROKU. Część I – wdrażanie przepisów w szkole i przedszkolu   – TUTAJ

 

>RODO KROK PO KROKU. Część II – powołanie inspektora ochrony danych   –   TUTAJ

 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   –   TUTAJZostaw odpowiedź