Dziennik Łódzki” zamieścił dziś informację przygotowaną przez redaktora Macieja Kałacha, zatytułowaną „Łódzkie. Waldemar Flajszer objął stanowisko łódzkiego kuratora oświaty”. Oto jej najważniejsze fragmenty:

 

Foto:www.dzienniklodzki.pl

 

Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek na wniosek wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego powołał na stanowisko Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera. Na zdjęciu: Wojewoda Tobiasz Bocheński i Waldemar Flajszer (z aktem powołania)

 

 

19 października „Dziennik Łódzki” jako pierwszy poinformował o wyborze Waldemara Flajszera na kuratora przez komisję konkursową – z przedstawicielami MEN, wojewody i związków zawodowych w składzie. Poniedziałkowe objęcie stanowiska to skutek tamtego konkursu.

 

Nowy kurator dotąd był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach, był także wybranym na pabianickiego radnego powiatowego PiS.

 

Waldemar Flajszer jest m.in. absolwentem kierunku historia z przygotowaniem pedagogicznym w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Waldemar Flajszer za swoją społeczną i charytatywną działalność otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Za szczególne zasługi dla Oświaty i Wychowania czy Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej”dodają służby prasowe wojewody. […]

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 Zostaw odpowiedź