Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczono (ogłoszone w Dz. U z 2018 r. pod poz. 190)  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, Rozporządzenie to powstało z inicjatywy i w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 24 stycznia 2018 r.

 

Treść rozporządzenia zawiera się w 6 paragrafach i określa zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel.

 

Intetgralną częścią rozporządzenia są dwa załączniki: wzór skierowania na badanie lekarskie, w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowi.

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia   –  TUTAJZostaw odpowiedź