W sobotę 13 września, odbył się na ulicy Piotrkowskiej „Obywatelski Hyde Park”, podczas którego niektórzy autorzy projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok prezentowali swoje propozycje i przekonywali do nich łodzian. Już za tydzień rozpocznie się okres głosowania, a do podziału jest kwota 40 mln zł. Na projekty dzielnicowe ( Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew) przeznaczono po 6 mln zł, a na projekty ogólnomiejskie zarezerwowano 10 mln zł.

 

1

 

Oto wybrane przykłady promocji projektów edukacyjnych:

 

Projekty „Starego Polesia”

 

1

 

2

 

Była to jedna z bardziej kompleksowych prezentacji projektów obywatelskich, Jak powiedzieli nam twórcy tych projektów ze „Starego Polesia” 7 szczegółowych projektów dotyczy różnych dziedzin: od sportu, przez kulturę do spraw ogólnospołecznych. Beneficjentami projektu P0071 będą uczniowie  SP Nr 26 (przystosowanie budynku do potrzeb uczniów  niepełnosprawnych ruchowo), projektu nr PO121 (świetlica środowiskowa z programem artystyczno-edukacyjnym)  – dzieci i młodzież dotknięta wykluczeniem społecznym, zamieszkująca tą część miasta, przez niektórych nazywaną „łódzką Pragą”, a dzieci z okolic ul. Legionów – jeśli uda się z tych środków zbudować nowy plac zabaw (projekt P0001).

 

 

Projekt „Stawiamy na Sport”

 

1x

 

1a

 

2

 

Ten ogółnołódzki projekt (L0085), gdyby wygrał w głosowaniu mieszkańców Łodzi, stałby się źródłem sfinansowania poprawy bazy sportowej w 14 placówkach, wymienionych na powyższej ulotce, Jednak na stoisku agaitowali za nim uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 na Teofilowie.

 

 

 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi

 

1

 

Z wypowiedzi pani Agnieszki Włodarczyk – nauczycielki tej placówki, dowiedzieliśmy się, że projekt (ewentualnie zrealizowany z części ogólnołódzkiej BO) dotyczy dokończenia budowy kopuły obserwatorium i zakupu teleskopu, co umożliwi nie tylko prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów łódzkich szkół, ale dzięki połączeniom internetowym, pozwoli na prowadzenie obserwacji nieba z własnego domu.

 

 

Projekty Publicznego Gimnazjum Nr 24

 

1

 

2

 

Jak dowiedzieliśmy się od nauczycielki tej szkoły – PG Nr 24 występuje z pięcioma projektami. Projektodawcy stawiają na sport, edukację patriotyczną (sala pamięci patrona gen. J. Wybickiego) i naukę języków obcych (laboratorium językowe). W obszarze sportu, to projekty: bezpieczna rowerowa szkoła i remont szkolnej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza,

 

 

Projekt Publicznego Gimnazjum Nr 3

 

1

 

2

 

Jak powiedziała nam Ewa Kwasek – nauczycielka gimnazjum, projekt przewiduje „ucywilizowanie” niezagospodarowanego obecnie placyku, przylegającego do ul. Wierzbowej, zbudowanie tam boiska z bieżniami, postawienia stołów do gry w szachy, pin ponga.

 

 

Projekty XXI liceum Ogólnokształcącego

 

0

 

2

 

 

Projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 15

 

1

 

2

 

 

Projekt I Liceum Ogólnokształcącego

 

1

 

 

Projekt Przedszkola Miejskiego Nr 140

 

1

 

 

Projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 5

 

zsp nR 5

 

Na tym, jednym z najskromniejszych stanowisk promujących projekty do Budżetu Obywatelskiego, dwie nauczycielki ZSP Nr 5 przekonywały przechodniów do poparcia ich inicjatyw, dotyczących urządzenia w ich zespole szkół trzech sal: sali kinowej, komputerowej oraz siłowni, z której będą mogli korzystać także okoliczni mieszkańcy dzielnicy Bałuty.

 

Numery i nazwy projektów:

B0183 – „Akademia kultury dla starszych i młodszych” – utworzenie szkolnego ośrodka kultury dla mieszkańców osiedli Bałuty Centrum i Koziny

B0185 – „Od juniora do seniora – sprawność i zdrowie dla wszystkich” – doposażenie bazy sportowej na potrzeby zajęć dla mieszkańców osiedli Bałuty Centrum i Koziny

B0186 – „ABC ekonomii – zadbaj o swoje finanse” – utworzenie pracowni ekonomicznej dla prowadzenia doradztwa ekonomicznego dla mieszkańców osiedli Bałuty Centrum i Koziny

 

UWAGA! Na powyższe projekty mogą głosować jedynie osoby zameldowane na terenie dzielnicy Łódź-Bałuty.

 

 

Projekt grupy mieszkańców w sprawie rewitalizacji Parku im. S. Staszica

 

 DSC Park Staszica

 

Tak skromnie promowano inicjatywę grupy mieszkańców części dzielnicy Śródmieścia, której celem jest rewitalizacja Parku im. S. Staszica.( Projekt S0033)  Inicjatorom zabrakło drukowanych ulotek, więc dzieci rozdawały wykonane ręcznie na kartkach papieru. Z wypowiedzi pani Alicji Kujawskiej dowiedzieliśmy się, że projekt przewiduje min. budowę toru rolkarskiego, stołu piknikowego, placu zabaw dla małych dzieci.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź