Foto: www.pixabay.com/pl

 

Na stronie biura Rzecznika Praw Dziecka zamieszczono w dniu 20 sierpnia informację, będącą syntezą opublikowanego właśnie raportu z badania, przeprowadzonego na zlecenie RPD, nt. „Sytuacja szkolna uczniów klas VII zreformowanej szkoły podstawowej” przez przez zespół naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

W badaniu wzięło udział 3328 uczniów z klas VII, 617 rodziców tych uczniów, 959 nauczycieli uczących w klasach VII i 76 dyrektorów szkół podstawowych, w których prowadzono banie. Celem badania było sprawdzenie w jakim stopniu potrzeby tych uczniów były respektowane w roku szkolnym 2017/2018, w którym zamiast kontynuować naukę w gimnazjach realizowali obowiązek nauki w swoich szkołach podstawowych według podstaw programowych „na cito” przygotowanych przez MEN.

 

Oto obszerne fragmenty tej informacji (pogrubienia tekstu – redakcja OE) oraz linki do materiałów źródłowych:

 

[…] Najczęściej zgłaszanymi dyrektorom przez uczniów i rodziców problemami są: nadmiar nauki (odpowiednio 80% i 78%), prac domowych (41% i 36%), sprawdzianów (30% i 24%) i kartkówek (29% i 15%), a także problemy związane z przemocą rówieśniczą (17% i 21%). Warto podkreślić, że ponad połowa dyrektorów szkół nie odpowiedziała na pytanie o to, jakie widzą przyczyny problemów uczniów klas VII.

 

Niemal połowa nauczycieli (48%) uważa treści nauczanych przez siebie przedmiotów za zbyt obszerne – zwłaszcza w przypadku języka polskiego (75%), historii (75%), geografii (64%), matematyki (62%) i języka angielskiego (59%). Przyznają także, że nie są w stanie zrealizować całości treści programowych podczas zajęć – średnio na lekcjach realizują 60% materiału, co wymusza na uczniach zdobywanie nowej wiedzy w domu.

 

Zdecydowana większość rodziców (91%) uważa, że ich dzieci poświęcają na naukę więcej czasu niż w latach ubiegłych, zaś w domu uczą się ok. 3 godzin dziennie w dni powszednie i 3,5 godziny w weekendy. Ponad 60% wskazuje, że nauczyciele zadają dzieciom zbyt dużo prac domowych. Aż 46% stwierdziło, że ich dzieci zrezygnowały w bieżącym roku szkolnym z uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania, podając jako główny powód brak czasu, spowodowany nadmiarem nauki i prac domowych.

 

Dla prawie połowy uczniów klas VII treści prezentowane na lekcji nie są zrozumiałe (w największym stopniu dotyczy to matematyki – 54%, fizyki – 53% oraz chemii – 38%). 45,9% uczniów szkoła kojarzy się ze zmęczeniem, podobnie w przypadku prac domowych, które 70% dzieci wiąże ze zmęczeniem, 67% z przymusem, a 50% z przykrym obowiązkiem. Najwięcej badanych uczniów określiło, że w tygodniu przygotowują się średnio do dwóch-trzech sprawdzianów oraz trzech do pięciu kartkówek. […]

 

Cała informacja „Sytuacja szkolna uczniów klas VII – Raport RPD”   –   TUTAJ

 

Raport „Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej”   –   TUTAJ

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (plik PDF)   –   TUTAJ

 

Źródło: www.brpd.gov.plZostaw odpowiedź