Źródło: iTV Sejm/sejm.gov.pl

 

20 kwietnia 2022 roku obradowała Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania Sejmu RP. Tematem posiedzenia były wyniki kontroli NIK. Poinformował tym „Portal Samorządowy” w materiale zamieszczonym 20 kwietnia 2022 roku, zatytułowanym „Kontrola NIK obnażyła stan polskiej edukacji”. Oto jego fragmenty:

 

Źródło: iTV Sejm/sejm.gov.pl

 

Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli na posiedzeniu podkomisji. Pierwszy z prawej siedzi Piotr Prokopczyk –  dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK.

 

 

[…] Do raportu, który przedstawił Piotr Prokopczyk, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, uwag w zasadzie nie było, no może z wyjątkiem kilku – dotyczących m.in. tego, dlaczego NIK posiłkowała się wynikami kontroli przeprowadzonych na jej zlecenie przez kuratorów oświaty, a więc jednostek podległych kontrolowanemu Ministerstwu Edukacji i Nauki, ale ta sprawa została wyjaśniona. Bo – jak się okazało – to normalna procedura. Więcej emocji przyciągnęły natomiast same dane wynikające z raportu, a zwłaszcza to, że:

 

 

Screen z 18. str. pliku PDF – Informacja o wynikach kontroli: „Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych” 

 

 

-w badanym okresie dyrektorzy szkół mieli problemy z obsadzeniem kadry nauczycielskiej, co w wielu przypadkach skutkowało zatrudnianiem ich w wymiarze godzin ponad limit ustawowy;

 

-nauczyciele zarabiają mało, a w stosunku do zarobków w innych krajach OECD, żenująco mało, co powoduje, że brakuje chętnych do pracy w tym zawodzie;

 

-nauczyciele gros czasu poświęcają na biurokrację;

 

-w szkołach gwałtownie maleje liczba zajęć dodatkowych oraz zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 

-w szkołach brakuje sprzętu i w związku z tym nauczyciele są zmuszeni do pracy na własnym sprzęcie, co szczególnie dało o sobie znać w czasie nauki zdalnej. […]

 

 

To jest dokument poruszający wszystkie aspekty pracy szkoły. Dokument, który wykracza poza te dwa lata, które są skontrolowane – mówiła Krystyna Szumilas (KO).Ten dokument pokazuje, że prestiż zawodowy nauczyciela jest coraz niższy, że nie ma chętnych do pracy w zawodzie nauczyciela.

 

Oceniła, że przyczyna takiego stanu rzeczy leży nie w Karcie nauczyciela, tylko w tym, że rząd PIS przez wiele lat nie podnosił płac nauczycieli adekwatnie do wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. I do podniesienia kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Dzisiaj nauczyciel stażysta ma wynagrodzenie niższe niż najniższa obowiązująca płaca w Polsce. To pokazuje, że właściwie przez te lata degradowaliście zawód nauczyciela, a nie wzmacnialiście jego pozycji – mówiła Krystyna Szumilas.

 

Kwestia płacowa, podwyżki, a więc status materialny jest niezwykle ważny w kontekście wyboru zawodu, ale także utrzymania się w zawodziemówił z kolei m.in. poseł Piotr Borys (KO) […]

 

Posłowie odnotowali też wyraźne wskazanie raportu NIK dotyczące czasu pracy nauczycieli, a w tym kontekście również kwestię wynagrodzeń. Podkreślili, że czas pracy nauczyciela to nie tylko pensum, o którym tak wiele się mówi, ale również czas poświęcony na przygotowanie do pracy i inne czynności, które nauczyciele wykonują w domu. Według raportu NIK do trzech najbardziej czasochłonnych czynności, które nauczyciele wykonują poza pensum – w ramach 40-godzinnego czasu pracy należą: przygotowanie do lekcji (82 proc.), sprawdzanie prac (68 proc.) oraz wypełnianie dokumentów szkolnych (32 proc.). […]

 

 

 

Cały tekst „Kontrola NIK obnażyła stan polskiej edukacji” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Zobacz także:

 

 

iTV Sejm – transmisje: Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania – wyniki kontroli NIK [20.04.2022]  –  TUTAJ

 

 

 

 

NIK – Informacja o wynikach kontroli: „Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych”  – TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź