Foto: Shutterstock

 

 

Kontynuując temat, który był przewodnim w zamieszczonym dziś rano tekście Jarosława Blocha – dla sprecyzowania poruszanych przez niego problemów, proponujemy lekturę artykułu z „Gazety Prawnej”, zatytułowanego „Podwyżka, obniżka czy status quo? Sprawdzamy propozycję MEiN dla nauczycieli”.

 

[…] Przyglądamy się szczegółom tej propozycji.

 

Przypomnijmy, w zamian za dwie dodatkowe godziny doliczone do pensum, nauczyciele mają mieć podniesione wynagrodzenie zasadnicze.

-nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy – 3 500 zł brutto (125 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrost w stosunku do dotychczasowych stawek o odpowiednio 551 i 466 zł brutto.)

-nauczyciel mianowany – 3 900 zł brutto (+455 zł brutto)

-nauczyciel dyplomowany – 4 500 zł brutto (+454 zł brutto) […]

 

W tej chwili nauczycielskie pensum wynosi 18 godzin. Oznacza to, że „tablicowa” godzina pracy nauczyciela wynosi:

-stażysta – 41 zł brutto

-kontraktowy – 42 zł brutto

-mianowany – 48 zł brutto

-dyplomowany – 56 zł brutto

 

Po zmianach ma to wynosić:

stażysta – 44 zł brutto (40 zł w przypadku przedmiotów mniej angażujących)

-mianowany – 49 zł brutto (44 zł w przypadku przedmiotów mniej angażujących)

-dyplomowany – 56 zł brutto (51 zł brutto w przypadku przedmiotów mniej angażujących)

 

Za godzinę pracy z uczniem najbardziej doświadczeni nauczyciele otrzymają więc takie samo wynagrodzenie jak przed zmianami. […]

 

 

Cały artykuł „Podwyżka, obniżka czy status quo? Sprawdzamy propozycję MEiN dla nauczycieli” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

x            x           x

 

 

Portal Samorządowy” zamieścił informację, z której można dowiedzieć się nie „jak mogłoby być”, ale jak NAPRAWDĘ będzie. Z płacami nauczycieli:

 

Wynagrodzenie nauczycieli: Takie będą zarobki w 2021 r.

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jakie będą obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nim stawki te w tym roku nie wzrosną. […]

 

W ustawie budżetowej na 2021 r. kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2020 r. (wynosi 3537,80 zł).

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy TUTAJ

 

Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela, w której podanych jest 12 stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, a także trzy poziomy wykształcenia.

 

 

Żródło: www.pliki.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź