Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy i nauki. Jako że w tym roku dzień 11 listopada wypadł we wtorek,         w większości szkół jego obchody organizowano w miniony piątek. Oto przykład takiej uroczystości, jaka odbyła się w         I Liceum Ogólnokształącym im. M. Kopernika w Łodzi: [Materiał pochodzi ze strony www I LO]

 

Święto I LO 1a

 

W sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie mieli okazję wysłuchać wspomnień p. And- rzeja Dabińskiego – absolwenta Jedynki, maturzysty z 1949 r. Opowiedział on, jak w latach ’37 i ’38 wyglądały obchody tego święta w naszej szkole. Mówił także o dziejach naszego liceum w czasie wojny oraz po jej zakończe- niu, kiedy to sam brał udział w porządkowaniu szkoły po zniszczeniach wojennych.

 

Święto I LO weteran

Wystąpienie pana Dabińskiego podsumowała pani dyrektor Ewa Wojciechowska, mówiąc, że dziś korzystamy   z tego, o co wywalczyły dla nas dawniejsze pokolenia.

 

Święto I LO Nowicki

Na uroczystość zaproszony został także pan Wojciech Nowicki – dyrektor naczelny Teatru Wielkiego, który otrzymał podziękowania od pani Wojciechowskiej za inaugurację Licealnego Roku Kulturalnego, w której wzięło udział nasze liceum.

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której uczniowie przestawili historię odzyskania przez nasz kraj niepodległości i podkreślili rangę tego wydarzenia w dziejach Polski.

 

Święto w i LO 2

 

Święto I LO 2a

 

 

Podniosły charakter uroczystości dopełniły dźwięki Roty wyśpiewane przez członków szkolnego chóru.

 

Swięto w I LO 4

 

Źródło: www.1liceum.info/newsZostaw odpowiedź