Na „Portalu Samorządowym” zamieszczono dziś materiał, zatytułowany Nowy ład i „fundusz Czarnka”. Czy obawy samorządów są uzasadnione?, a w nim, obok informacji tekstowej – wideonagranie wypowiedzi Lidii Burzyńskiej – posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Pracowała ona jako nauczycielka historii w – zredukowanej dziś do szkoły filialnej – szkole podstawowej w Rzekach Wielkich. W latach 1991–1992 była dyrektorką tamtejszej szkoły podstawowej. W 1992 objęła stanowisko dyrektorki w szkole podstawowej w Skrzydlowie, po reformie oświatowej została dyrektorką zespołu szkół obejmującego również gimnazjum. Oto obszerne fragmenty tego materiału:

 

 

Już we wrześniu może ruszyć nowy fundusz na wsparcie edukacji, przez opozycję określany „funduszem Czarnka” (gdyż to minister edukacji i nauki będzie decydował o przyznaniu środków na dany cel) – Zapewniam, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest transparentny w każdej dziedziniebroni funduszu Lidia Burzyńska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodaje, w tym roku na fundusz ma trafić 10 mln zł. […]

 

Opozycja już nazywa nowy fundusz mianem „funduszu Czarnka”. Sam minister odpowiedział żartem, że ucieszył się z funduszu swojego imienia mówi Lidia Burzyńska Wszystkie przedsięwzięcia, które będą mogły być finansowane z funduszu, zostaną ogłaszane z Biuletynie Informacji Publicznej. Szkoły będą mogły wnioskować o pieniądze na wycieczki czy wychowanie patriotyczne, bo musimy wiedzieć jak ważne są takie wartości jak pamięć o historii.

 

W maju Sejm przegłosował nowelizację ustaw o systemie oświaty oraz o finansowaniu zadań oświatowych. Główne założenia to właśnie stworzenie dodatkowego funduszu na cele edukacyjne, o których decydował będzie szef resortu. Obawy części opozycji dotyczą transparentności wydawania decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków. […]

 

Kiedy w maju Zjednoczona Prawica ogłosiła założenia reform, nazwanych Polskim Ładem, wiele samorządów wyraziło zaniepokojenie. Przede wszystkim z tego powodu, że tzw. nowy ład zakłada m.in. zmiany w systemie podatkowym. Związek Miast Polskich już nawet oszacował, że jeżeli zmiany wejdą w życie, samorządy zostaną pozbawione znacznej części dochodów z podatku PIT. […]

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/

 Zostaw odpowiedź