Na internetowej stronie Instytutu Badań Edukacyjnych zamieszczono dziś nie tylko „złotą myśl” jego dyrektora, ale także obszerniejszy komunikat o badaniu pt. „Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy”, jakie Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził od października do grudnia 2014. Oto – na początek – ta informacja:

 

Nie ma zmiany w edukacji bez wzmocnienia prestiżu i autonomii nauczycieli – powiedział dyrektor IBE Michał Federowicz podczas konferencji podsumowującej projekt Entuzjaści edukacji A co sądzą nauczyciele?

 

konferencja-strona

 

W hierarchiach zawodów CBOS nauczyciele niezmiennie zajmują wysoką pozycję. W mediach jednak o nauczycielach mówi się najczęściej negatywnie. W badaniu czasu i warunków Instytutu Badań Edukacyjnych pracy nauczycieli około 60% respondentów wskazało, że praca nie daje ani prestiżu, ani pieniędzy (ponad 80% nauczycieli wskazało, że problemem w wykonywaniu tego zawodu jest jego niski prestiż, a około 40% wymieniła niski autorytet wśród uczniów).

 

Poczucie braku docenienia pracy nauczycieli przez społeczeństwo wydaje się mieć uniwersalny charakter, występuje bowiem we wszystkich 34 krajach biorących udział w badaniu TALIS 2013 – jedynie 18% z 172 tysięcy biorący udział w badaniu nauczycieli deklarowało, że ich zawód jest szanowany. Z badania IBE pt. Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy wynika, że na dobre opinie o nauczycielach mają wpływ dobre wyniki uczniów, współpraca szkoły z otoczeniem oraz relacje w gronie pedagogicznym. Nauczyciele przedmiotów są bardziej szanowani niż wczesnoszkolni, choć ci tworzą podstawy, z których korzystają nauczyciele kolejnych etapów edukacyjnych.

 

 

Pozycja społeczno – zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy. informacja prasowa

 

Źródło: www.ibe.edu.plZostaw odpowiedź