Wczoraj (4 września 2020 roku) na portalu < JUNIOROWO > Elżbieta Manthey zamieściła tekst, zatytułowany „Nastolatki, nauka, pasja – obóz naukowy i program edukacyjny ADAMED SmartUP”. Oto jego fragmenty:

 

 

Foto: www.adamedsmartup.pl

 

28 sierpnia zakończył się szósty obóz naukowy ADAMED SmartUP dla uzdolnionej młodzieży. Wzięło w nim udział 50 nastolatków, pełnych naukowych pasji i ciekawości otaczającego ich świata. Ostatnie dwa tygodnie wakacji zdecydowali się spędzić na nauce biologii molekularnej i fizyki kwantowej, robotyki i nanotechnologii, czy podstaw nauk medycznych. Z prowadzącymi zajęcia łączyli się z własnych domów – wyjątkowo tegoroczny obóz był wydarzeniem online.

 

Co roku uczestnicy programu ADAMED SmartUP spędzają dwa letnie tygodnie na rozwijaniu swoich zainteresowań w ramach obozu naukowego. Do tej pory odbywał się on w Warszawie, a uczniowie pracowali m.in. w laboratoriach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W związku z pandemią COVID-19, Fundacja Adamed, będącą organizatorem programu, podjęła decyzję o zmianie formuły obozu ze stacjonarnej na online. Nie przeszkodziło to jednak w ćwiczeniach praktycznych i przeprowadzaniu eksperymentów ani w pracy w grupie i integracji uczestników.

 

 

Zdalne zajęcia praktyczne

 

Uczniowie w swoich zaimprowizowanych domowych laboratoriach, dzięki przesłanym pomocom naukowym, uczyli się m.in. szycia chirurgicznego, analizowali skład różnych roztworów czy programowali roboty. Pod opieką wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach, pracowali podzieleni na cztery grupy: chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie. […]

 

W trakcie dwóch tygodni uczestnicy wykazali się olbrzymim zaangażowaniem. Aktywnie brali udział w zajęciach i wykładach, podejmowali dyskusje z prowadzącymi, a „po godzinach” długo rozmawiali we własnym gronie o swoich zainteresowaniach i inspiracjach.

 

Z naszymi nowymi absolwentami udowodniliśmy, że nauka online może być bardzo interaktywna i praktyczna, także w kontekście zadań manualnych. Jestem też przekonana, że tegoroczni uczestnicy obozu, pomimo odległości świetnie się poznali, a nawet zaprzyjaźnili i dołączają teraz do społeczności ADAMED SmartUP jako naprawdę zgrana grupa podkreśla Kierownik programu ADAMED SmartUP, Martyna Strupczewska. […]

Część nowych absolwentów od razu po obozie wraca do szkoły, część zmierza już na uczelnie wyższe. Jednak niezależnie od tego, gdzie będą się teraz uczyć, deklarują gotowość na nowe wyzwania i śmiało zamierzają realizować swoje naukowe plany.

 

Od kilku dni wiem, że jestem już studentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim i już nie mogę się doczekać zajęć. W trakcie zajęć obozowych z biochemii poznałem farmakologiczną medycynę i zainspirowało mnie to do rozważań nad taką specjalizacją w przyszłości. Od prowadzącej otrzymaliśmy też zaproszenie na staż do Cambridge i myślę, że jeśli będę tym nadal zainteresowany to skorzystam z tej propozycji – mówi Bartosz Walkowski, uczestnik pochodzący z województwa lubuskiego.[…]

 

Zakończony właśnie obóz nie zamyka jeszcze 6. edycji programu. Spośród jego uczestników zostanie wybranych dziesięciu laureatów nagrody głównej, którzy w nadchodzącym roku szkolnym otrzymają możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach edukacyjnych. Przez dziesięć miesięcy pod opieką mentora, który pomoże im w rozwoju w wybranym kierunku, będą uczestniczyć w dostosowanych do ich potrzeb zajęciach dodatkowych, wyjazdach czy stażach. Po roku trojgu z nich przyznane zostanie stypendium finansowe do wykorzystania na dowolny cel związany z naukową karierą.

 

Rejestracja do 7. edycji programu ADAMED SmartUP już wystartowała. Na udział w obozie i konsultacjach w przyszłym roku mają szansę uczniowie szkół ponadpodstawowych w Polsce, w wieku 14-19 lat. Aplikować do programu można   –   TUTAJ

 

 

Szczegółowe informacje o nowej edycji, przeznaczonej dla uczniów w wieku 14 – 19 lat   –   TUTAJ

 

 

 

X            X            X

 

 

Program ADAMED SmartUP

 

ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.ploraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 14-19 lat.

 

Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

 

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

 

 

 

Cały tekst „Nastolatki, nauka, pasja – obóz naukowy i program edukacyjny ADAMED SmartUP”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.juniorowo.pl

 Zostaw odpowiedź