Foto: www.tvn24.pl/tvnwarszawa/

 

                                                                         […]

 

Widziałem rozliczne tłumy

Z pustą, leniwą duszą,

Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej

Resztki sumienia głuszą.

 

Sztandary i proporczyki,

Przemowy i procesyje,

Oto jest treść Majestatu,

Który w niewielu żyje. […]

 

                                                                                               Jan Kasprowicz, Księga ubogich, 1927

 

[Cały wiersz  –  TUTAJ]

 

X             X             X

 

 

Na portalu organizacji pozarządowych < ngo.pl >  znaleźliśmy publikację, zamieszczoną tam w styczniu 2017 roku. Jest  to zbiór  wypowiedzi kilku osób, które odpowiedziały na pytanie „co o współczesnym patriotyzmie myślą ludzie związani z woj. lubelskim, ale nie tylko, trzecim sektorem oraz z miastem”. Oto początkowe  fragmenty ich wypowiedzi:

 

 

Patriotyzm. Czy może być nowoczesny i co to znaczy?

 

[…]

 

Katarzyna Pudło, Warsztaty Kultury

 

Czym jest patriotyzm?

 

Patriotyzm to dla mnie szacunek do historii i tradycji ojczystego kraju, przetykany szacunkiem do każdego człowieka. Oraz dbałość o państwo w każdym wymiarze, tym najbardziej podstawowym również (jako „najbardziej podstawowy wymiar” rozumiem na przykład: kulturę osobistą w autobusach czy nieśmiecenie w parku czy lesie).

 

Gdzie przebiega granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?

 

Patriotyzm dla mnie to jeszcze ten moment, kiedy chcemy rozmawiać nie tylko o naszym patriotyzmie, ale potrafimy też docenić patriotyzm innych państw. W przypadku nacjonalizmu mam wrażenie, że na taki dialog nie ma już miejsca. Jeśli to zobrazować, to patriotyzm jest domem, w którym dba się o wnętrze i obejście, ale przez okno widać resztę świata, podczas gdy nacjonalizm ma zasłonięte szczelnie rolety, przez które nie widać nic. […]

 

 

Piotr Nowak, Kurier Lubelski

 

Czym jest patriotyzm?

 

Z definicji patriotyzm to miłość do ojczyzny (małej i dużej) i gotowość do poświęceń. Dodałbym jeszcze, że miłości znającej słabe i mocne strony kraju (lub regionu) oraz gotowości pomnażania odziedziczonych zasobów. Poświęceniem byłaby w takim zakresie także ciężka i uczciwa praca. Dobrze zarządzana, dająca pracę, eksportująca towary i płacąca podatki firma jest bowiem równie ważna (lub nawet ważniejsza) dla państwa niż kolejna dywizja.

 

Gdzie przebiega granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?

 

Patriotyzm często sprowadza się jedynie do ulotnego uczucia, podczas gdy nacjonalizm jest postawą przedkładającą interes narodu (utożsamianego z państwem polskim) nad partykularne interesy. Przykre jest, że wielu utożsamia nacjonalizm z faszyzmem lub nazizmem. Ale jeszcze bardziej przykry jest fakt, że część osób określających się mianem narodowca lub nacjonalisty pewnie chętnie widziałaby się w roli fuhrera. […]

 

 

 

Paula Langnerowicz – związana z edukacją globalną i obywatelską, pracuje w III sektorze

 

Czym jest patriotyzm?

 

Patriotyzm to dla mnie nie tylko pamięć o historii i uczestnictwo w wyborach, ale też świadomość, że moje codzienne działania i wybory mogą przekładać się (pozytywnie lub negatywnie) na wspólnotę ludzi i rozwój państwa. Zaczynając od dbania o najbliższe otoczenie czy świadome decyzje konsumenckie, a kończąc na zaangażowaniu w sprawy społeczne i polityczne.

 

Gdzie przebiega granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?

 

Tam, gdzie zaczyna się dzielenie ludzi na gorszych i lepszych z powodu ich pochodzenia. […]

 

 

 

Szymon Pietrasiewicz, Centrum Kultury w Lublinie

 

Czym jest patriotyzm?

 

Myślę, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiste jest, że wiąże się z umiłowaniem Ojczyzny, natomiast to umiłowanie może przybierać różne kształty i mieć różne oblicza. Od wariantów powściągliwych, ograniczających się do płacenia podatków, kasowania biletów w autobusie i sprzątania psich kup, do skrajnie radykalnych postaw z postulatami monoreligijnego i monoetnicznego państwa. Ten ostatni model stał się swego rodzaju modą, którą epatują na wszelkie sposoby środowiska skrajnie prawicowe.

 

Gdzie przebiega granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?

 

W mojej ocenie nacjonalizm zaczyna się w momencie, kiedy jedna grupa „patriotów” zaczyna narzucać innej części społeczeństwa swoje poglądy najczęściej w sposób opresyjny. Znamienne jest to, że narzucane są zazwyczaj skrajne warianty podszyte szowinizmem, ksenofobią, homofobią, czy antysemityzmem. […]

 

 

 

Krzysztof Gorczyca, Towarzystwo Dla Natury i Człowieka

 

Patriotyzm, miłość do ojczyzny, kieruje nasze działania na dobro kraju i jego mieszkańców – rodaków. Ale konkretnych żywych rodaków, dzisiejszych i przyszłych pokoleń, a nie jakiejś abstrakcyjnej idei. Na tych rodaków zdrowie, jakość życia, na pokój itd.

 

Granica między nacjonalizmem a patriotyzmem? Ona nigdzie nie przebiega, nie ma między nimi żadnego styku. Nacjonalizm to nie jest żaden wyższy stopień patriotyzmu. Nacjonalizm zawęża obraz świata, kieruje uwagę na jakieś abstrakcyjne obsesje, zagrożenia ze strony innych, obcych, tajnych spisków, a odwraca od realnych zagrożeń. Wydzieranie się na ulicach o wieszaniu jakichś wyimaginowanych komunistów czy syjonistów w niczym nie służy rodakom, to jakiś rodzaj hobby czy sportu. A przemoc, czy to fizyczna, czy słowna wobec osób o innym niż słowiański natężeniu pigmentu w skórze czy innej religii, to po prostu bandytyzm a nie patriotyzm. W dodatku szkodliwy dla ojczyzny, bo przynosi wstyd przed sąsiadami i niepotrzebnie angażuje policję, która zamiast ścigać rasistów powinna w tym czasie pilnować bezpieczeństwa ukochanych rodaków. […]

 

 

Darek Figura, Fundacja Teatrikon

 

Czym jest patriotyzm?

 

Patriotyzm to miłość do ojczyzny – najpierw jednak powinniśmy się zastanowić nad tym, co każdy z nas rozumie pod pojęciem ojczyzny. Czy jest to kraj naszych rodziców, czy może rodzinne ziemie, albo pewne wartości, dziedzictwo, które jest nam szczególnie bliskie?

Dla mnie patriotyzm to głęboki szacunek i solidarność z ludźmi, z którymi wspólnie tworzymy pewną społeczność – zarówno tymi, którzy żyją obok nas, jak i z tymi, którzy żyli wcześniej i będą żyć po nas. Jeśli staramy się szanować to, co wspólnie budujemy, wtedy nie będziemy się wzajemnie oszukiwać, doprowadzać do kłótni czy rozłamów, ale będziemy razem patrzeć w przyszłość i dążyć do tego, by była ona jak najpiękniejsza.

 

Gdzie przebiega granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?

 

Niektórzy mają problemy z odróżnieniem szczerego uczucia (wręcz postawy) od fascynacji lub chorobliwej obsesji. Jeśli patriotyzm jest dla mnie miłością i szacunkiem, to mogę sobie wyobrazić sytuację, w której nacjonalizm porównałbym do napastliwego manifestowania własnego uwielbienia dla ojczyzny. Znów posługując się porównaniem – jeżeli kogoś szczerze kochamy, to zależy nam na tej osobie, jesteśmy bezinteresowni, troskliwi, nawet wówczas, kiedy kochana osoba nas zrani lub okaże się, że jest inna niż sobie na początku wyobrażaliśmy – chcemy być blisko, poznawać się coraz bardziej i lepiej rozumieć. […]

 

 

 

Cały tekst „Patriotyzm. Czy może być nowoczesny i co to znaczy?”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.publicystyka.ngo.pl

 

 

X              X             X

 

O współczesnym rozumieniu patriotyzmu zamieszczono także  – krotki – tekst na stronie eSzkola.pl:

 

 

Współczesny patriotyzm – czym jest, na czym polega?   –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź