Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprosiły na dzisiaj nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego na Konferencję Regionalną „Szkoła i rodzina wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi – BEZ HISTERII”, która odbyła się  na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, w auli im. prof. W. Szuberta.

 

???????????????????????????????

 

Konferencja poświęcona była problemowi odurzania się dzieci i młodzieży poprzez nieuzasadnione przyczynami medycznymi przyjmowanie leków, ale również innych substancji psychoaktywnych, środków odurzających i środków zastępczych (tzw. „dopalaczy”).

 

Występujący na konferencji prelegenci skoncentrowali się na zagadnieniach rozpoznawania symptomów zjawiska odurzania poprzez leki i substancje psychoaktywne, środki odurzające i środki zastępcze, leczenia tego typu uzależnień oraz na profilaktyce zjawiska.   W części oficjalnej w imieniu współorganizatorów wystąpili: reprezentujący samorządowe władze województwa dwaj członkowie zarządu Województwa Łódzkiego, panowie Dariusz Klimczak i Marcin Bugajski, reprezentująca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi pani Grażyna Kujawiak – nauczyciel-konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w WODN Łódź oraz Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Ta ostatnia nie ograniczyła się do standardowych powitań.

 

 ???????????????????????????????

 Dyr. A. Mroczek

 

Swe wystąpienie, wprowadzające w problematykę konferencji, wplotła akcenty osobiste, odnoszące się do jej już prawie 20-letniej działalności w obszarze profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży i zakończyła wspomnieniem niedawno zmarłej prof. Jolanty Rabe-Jabłońskiej – wybitnego lekarza psychiatry, która była kierownikiem I Katedry Psychiatrii oraz Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi, a także Wojewódzkim Konsultantem ds. Psychiatrii, a której ona zawdzięcza wielkie wsparcie w okresie, gdy wchodziła dopiero w problematykę uzależnień. Na prośbę dyr. Mroczek obecni uczcili pamięć prof. Jolanty Rabe-Jabłońskiej minutą milczenia.

 

Moderatorem konferencji był nadkomisarz Arkadiusz Rubajczyk z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

Z powodu konieczności wprowadzenia korekty do zaplanowanego harmnogramu konferencji (nie dojechał Artur Malczewski – Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, który miał zaprezentować wykład pt. „Używanie przez młodzież leków, narkotyków oraz dopalaczy – skala zjawiska oraz podejmowane działania”) konferencja przebiegała w dwu blokach, przedzielonych tradycyjną przerwą na kawę, herbatę i soki z ciastkami. Jednak zamiast planowanych części: pierwszej – „Charakterystyka zjawiska używania substancji psychoaktywnych w postaci leków, narkotyków i dopalaczy” i drugiej – „Profilaktyka i leczenie uzależnień od substancji psychotropowych”, w praktyce podział polegał na tym, że przed przerwą występowały panie profesor z łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, a po przerwie praktycy z instytucji mającej wielkie doświadczenie w pracy profilaktycznej. Oto informacja o wygłaszanych referatach:

 

???????????????????????????????

 Prof. J. Zawilska

 

W bloku „medycznym” jako pierwsza zabrała głos prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska –  Kierownik Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezentując wykład, zatytułowany „Bezpieczna apteczka? Leki odręcznej sprzedaży jako związki odurzające”.

 

???????????????????????????????

Prof. A. Gmitrowicz

 

Kolejną była prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz z Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która przybliżyła uczestnikom konferencji temat „Rola psychiatry w profilaktyce uzależnień”   W części „praktyków” uczestnicy konferencji jako pierwszego wysłuchali wystąpienia Marka Grondasa – Kierownika Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi.

 

 ???????????????????????????????

 

Jego niezwykle silnie osadzona w doświadczeniach wyniesionych z pracy w MONARze prelekcja została zatytułowana MIĘDZY PANIKĄ A NIEFRASOBLIWOŚCIĄ. Dorośli wobec zmian młodzieżowej sceny narkotykowej”. Ze względu na wielką jej przydatność dla pracy nauczycieli, a szczególnie pedagogów i psychologów szkolnych i wychowawców klas. „Obserwatorium Edukacji” uzyskało zgodę na dołączenie do tego sprawozdania prezentacji, która wspierała wystąpienie Marka Grondasa. [Do ściągnięcia: plik z prezentacją MIĘDZY PANIKĄ  A  NIEFRASOBLIWOŚCIĄ.]

 

 ???????????????????????????????

Dyr. T. Bilicki

 

Ostatnie wystąpienie, zatytułowane „Nastolatek w rodzinie i szkole między katastrofą a sukcesem” miał Tomasz Bilicki – z-ca Dyrektora  ds. programowych Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Była to – wzbogacona o  materiały filmowe – obrona wieku adolescencji, płynąca „pod prąd” stereotypów próba zmiany negatywnego obrazu ucznia gimnazjum. I to wystąpienie zasługuje na upublicznienie jego najważniejszych treści.  [Do ściągnięcia: plik z prezentacją Nastolatek w rodzinie i szkole„]

 

W końcowej części konferencji organizatorzy zaplanowali dyskusję. Nie licząc krótkiej wymiany poglądów na temat pożyteczności lub szkodliwości niektórych programów profilaktycznych (szkołom nie trzeba serwować wiedzy o zagrożeniach, lecz wspierać je w nabywaniu umiejętności psycho-społecznych) ten element spotkania nie udał się.

 

Konferencję podsumowała Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

 ???????????????????????????????

Uczestnicy konferencji otrzymali teczki, w których znaleźli wiele przydatnych do pracy materiałów.

 

Tekst i zdjęcia Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne