Wywiad z Lidią Aparta, nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi,

laureatką II miejsca w konkursie „Innowacyjny Nauczyciel 2013”

 

       foto AnnaKoludo

                              Foto: Anna Koludo

Lidia Aparta z dyplomem konkursu „Innowacyjny Nauczyciel 2013”

 

 

Włodzisław Kuzitowicz, „Obserwatorium Edukacji”: Jest Pani laureatką II miejsca w konkursie „Innowacyjny Nauczyciel 2013 r.”. Na czym polegała innowacja Pani autorstwa, która zyskała takie uznanie jury tego konkursu?

 

Lidia Aparta: Uczestnictwo w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2013 polegało na przedstawieniu projektu (scenariusza) lekcji dowolnego przedmiotu lub zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zgłoszona do konkursu praca, pt. „Od quizu do testu – zdobywamy wiadomości z BRD”, dotyczy zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego. Innowacja polegała na przeprowadzeniu zajęć, podczas których uczniowie, bazując na wcześniej zdobytej wiedzy i doświadczeniu, przygotowali materiały edukacyjne z wychowania komunikacyjnego dla swoich młodszych kolegów.  W efekcie ich pracy powstał zbiór krzyżówek, quizów, puzzli i testów, wykonanych z wykorzystaniem aplikacji internetowej LearningApps. Ocenie konkursowej podlegała również strona internetowa mojego autorstwa, stworzona dla uczniów przygotowujących się do uzyskania karty rowerowej. Na stronie znajduje się m.in. Program BRD stanowiący kompendium wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkoły podstawowej.

 

WK: Jak przebiegała uroczysta Gala „Nauczyciel Roku 2013”, w której uczestniczyła Pani 14 października na Zamku Królewskim w Warszawie?

 

LA: Uroczyste podsumowanie konkursów „Innowacyjny Nauczyciel 2013” i „Innowacyjna Szkoła 2013” odbyło się podczas Gali Nauczyciel Roku 2013, która miała miejsce tego samego dnia – w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej – w Sali Wielkiej Asamblowej na Zamku Królewskim w Warszawie. W pierwszej części tej uroczystości pani minister edukacji Krystyna Szumilas wręczyła dyplomy finalistom konkursu, w którym i ja uczestniczyłam. Podczas drugiej części ogłoszono zwycięzcę konkursu Nauczyciel Roku 2013. Został nim Marcin Zaród, nauczyciel V LO Tarnowie.

 

 Laureatki innowatorki

             Foto: Głos Nauczycielski

Laureatki konkursu „Nauczyciel Innowator 2013”

Od lewej: Izabela Breguła (I miejsce), Lidia Aparta (II miejsce), Sylwia Małaszewska (III miejsce)

 

 

WK: Jak to było z udziałem w konkursie? Najpierw była Pani nowatorska praca w szkole, a informacja o konkursie pojawiła się później, czy też to właśnie informacja o konkursie spowodowała Pani działania innowacyjne?

 

LA: Strona internetowa „Wychowanie komunikacyjne”, która została zaprezentowana w projekcie, powstawała ponad pół roku temu. Udział w konkursie był jedynie okazją do zaprezentowania moich działań edukacyjnych na forum innowacyjnych nauczycieli, jakim jest program Partners in Learning. Cieszę się, że moja praca została tak wysoko oceniona. Nie można jednak zaprzeczyć, że takie konkursy są motywacją do tworzenia ciekawych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii, co uatrakcyjnia proces dydaktyczny.

 

WK: Jak „rodzą się” nauczyciele innowatorzy? Proszę o krótką historię Pani drogi zawodowej.

 

LA: Jestem nauczycielem dyplomowanym z 25 stażem. Ukończyłam Studium Nauczycielskie kierunek technika, Politechnikę Łódzką – Wydział Mechaniczny i Studia Podyplomowe z Informatyki.  Uczę techniki i informatyki (zajęć technicznych i zajęć komputerowych). Ukończyłam również Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą.

 

Koordynowałam szkolnymi projektami m.in.: Projekt Netd@ys (2004), Socrates – Comenius (2004 – 2007) Szkoła z Klasą (2002 – 2004, 2010 – 2012). Przez 8 lat pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego (1998 – 2006). Od 2007r. koordynuję działania Dzień Bezpiecznego Internetu. Od 2004 byłam koordynatorem wychowania komunikacyjnego. Byłam także założycielką szkolnej gazetki „Plaster”, którą prowadziłam przez wiele lat, Nasza gazeta zdobywała czołowe miejsca w międzyszkolnych konkursach gazetek szkolnych. W latach 2006 – 2012 pełniłam funkcję wicedyrektora szkoły. Od ponad 15 lat jestem administratorem szkolnej pracowni informatycznej. Opracowałam, i od 12lat prowadzę, szkolną stronę internetową, która w 2010r. otrzymała II miejsce w konkursie Polski Internet. Jestem też współautorką programu nauczania zajęć komputerowych dla II etapu edukacyjnego.*/

 

Aktualnie realizuję z uczniami naszej szkoły ( jako jedyni w Łodzi) projekt „Mistrzowie Kodowania”, zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to projekt, którego ideą jest dokonanie realnego postępu w systemie edukacji informatycznej uczniów szkół podstawowych, gdyż samo ich doposażenie w –  nawet najnowocześniejszy – sprzęt IT nie gwarantuje rzeczywistego postępu. Projekt uczy dzieci programowania, uczy umiejętności kluczowych: logicznego myślenia, kreatywności, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy  w zespole. Pierwszym językiem, którego dzieci będą się uczyć w ramach programu, jest Scratch.

 

 

WK: Sądząc po tym, że ówczesna pani dyrektor szkoły w której Pani pracuje, odebrała przed czterema laty certyfikat „Organizacja Innowacyjna”, nie jest Pani w swych nowatorskich działaniach osamotniona. Czy jest to uprawniony wniosek?

 

LA: Oczywiście! W 2009r., z ówczesną Panią Dyrektor Teresą Pasternak, odebrałyśmy dla Szkoły Podstawowej Nr 36 certyfikat „Organizacja Innowacyjna”. Jak dotąd dwie nauczycielki naszej szkoły otrzymały tytuł „Nauczyciela Nowatora”. Obok mnie posiada to wyróżnienie także koleżanka, ucząca w szkole przyrody. Liczne nagrody prezydenta i kuratora oraz wyróżnienia dla nauczycieli tej szkoły, a także nagrody dla uczniów w konkursach międzyszkolnych, mogą również świadczyć o nowatorskich działaniach nauczycieli, podejmowanych w szkole.

 

WK: Co powiedziałaby Pani koleżankom i kolegom nauczycielom, którzy dotąd nie odważyli się na innowacje w swych warsztatach pracy, aby przekonać ich, że warto podjąć ten wysiłek?

 

LA: Dzisiejsza szkoła musi nadążać za zmieniającym się światem. Przemiany, jakie się dokonują, zmuszają nauczycieli do poszukiwania nowych metod nauczania. W szkole w której pracuję jest wielu nauczycieli, którzy z pasją realizują z uczniami ciekawe projekty edukacyjne, wykorzystując przy tym innowacyjne metody nauczania oraz nowoczesne technologie. A poza tym – naprawdę o wiele więcej satysfakcji osiąga się ze swej pracy, gdy można podchodzić do niej twórczo, niż gdy kolejny rok z rzędu realizuje się te same konspekty lekcji…

 

WK. Dziękuję za wypowiedzi i życzę dalszych osiągnięć na  kolejnych etapach Pani pracy nauczycielskiej.

 

 

*/ ANEKS

 

Ostatnie osiągnięcia uczniów, uzyskane pod kierunkiem pani Lidii Aparta:

 

2007 r. – II miejsce – konkurs „Bezpieczne Dziecko” (organizator UMŁ)  

2008 r. – I miejsce – konkurs „Bezpieczne Dziecko” (organizator UMŁ)

2009 r. – I miejsce – konkurs „Bezpieczne Dziecko” (organizator UMŁ) 2009r.

2012 r. – III miejsce – Łódzki Festiwal Sztuk Wszelakich (organizator SP 23) 2012r.

2013 r. – II miejsce – XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

          – II miejsce – piknik rowerowy z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu                              

            Drogowym (organizator Motodrom ul. Drewnowska) 2013r.

 

 

Ostatnie osiągnięcia własne pani Lidii Aparta:

 

2007r. –  II miejsce za scenariusz lekcji w konkursie „Bezpieczne Dziecko” (organizator UMŁ)

2009r. –  I miejsce za prezentację multimedialną z zakresu bezpieczeństwa w konkursie „Bezpieczne  

              Dziecko” (organizator UMŁ)

2010r. I miejsce za opracowanie monograficzne realizacji zadań z zakresu wychowania

             komunikacyjnego w konkursie „Bezpieczne Dziecko” (organizator UMŁ)

2010r. II miejsce z Ogólnopolskim Konkursie „Polski Internet 2010” za stronę internetową

            www.sp36lodz.pl (organizator Fundacja The Word Internet Foundation, patronat honorowy

            m.in. Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Komunikacji).

2011r. – certyfikat „Nauczyciel Nowator” (ŁCDNiKP)

2012r. – wyróżnienie za działania podjęte z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (organizator

             Fundacja Dzieci Niczyje)

2012r. – zaproszenie do prezentacji osiągnięć na Łódzkim Innowacyjnym Forum Nauczycieli

            (organizator ŁCDNiKP).

2012r. – wyróżnienie w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2012r. (Partners in Learning)

2013r.II miejsce w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2013r. (Partners in Learning)

 

 

 

Publikacje opracowane przez panią Lidię Aparta:

 

 

2009r. – „Edukacja regionalna dla łódzkich szkół” (monografia prowadzenia edukacji regionalnej

  w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi) praca zbiorowa – wydawnictwo ŁCDNiKP – pani Lidia

  Aparta jest współautorką i współredaktorką publikacji.

2010r. – E-poradnik do programu SmodBip – poradnik do programu Biuletynu Informacji

 Publicznej, który został rozesłany do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów.

2012r. – Technologie informacyjno-komunikacyjne w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi,

  artykuł z okazji regionalnego Forum Innowacyjnych Nauczycieli Praca zb. Pod red. Anny

  Koludo (ŁCDNiKP)

2013r. –  Publikacja artykułu w czasopiśmie „Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji” nr 1 marzec

  2013. (Artykuł autorstwa Lidii Aparta promujący działania związane z wykorzystaniem TIK

  w edukacji, w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi)Komentarze niedostępne