„Sprawność fizyczna młodzieży z każdym rokiem coraz gorsza” informuje, powołując się na artykuł „Gazety Wyborczej”, portal oswiata.abc.com . Oto jedyny, w wolnym dostępie, cytat z tamtego artykułu, zatytułowanego „Dychawiczne pokolenie”:

 

Gdyby zebrać drużynę składającą się z dzieci współczesnych, a naprzeciw niej postawić grupę rówieśników sprzed 30 lat, ci drudzy by ich rozgromili. W dowolnej dyscyplinie sportowej – twierdzą nauczyciele WF-u, na których powołuje się „Gazeta Wyborcza”. [Źródło: www.wyborcza.pl]

 

Więcej można dowiedzieć się już z przywołanego portalu:

 

Gazeta przytacza wyniki badań z lat 1964-2010 przeprowadzonych w 28 krajach na 25 mln uczniów w wieku od dziewięciu do siedemnastu lat. Analiza wykazała, że przez 30 lat doszło do 15-procentowego spadku sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. W Polsce podobne badania poprowadził dr Janusz Dobosz, z warszawskiej AWF. Wyniki są zatrważające. […] – Nie ma takiej właściwości motorycznej młodego człowieka, która nie ulegałaby regresowi – mówi Dobosz.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

Więcej o badaniach „Populacyjne Badanie Kondycji Fizycznej”, prowadzonych pod kierunkiem dra Janusza Dobosza, można przeczytać na portalu tygodnika „PERSPEKTYWY” w artykule z 2010 roku  „Po co ten sport? – Raport specjalny”. Oto jego fragment:

 

Od 2009 roku trwa populacyjne badanie kondycji fizycznej uczniów prowadzone m.in. przez ekspertów z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Obejmujący uczniów w wieku 7-19 lat test przeprowadzany jest cyklicznie – co dziesięć lat. Projekt zakłada przebadanie sprawności fizycznej jak największej grupy uczniów (od 2009 roku objęło ono ponad 50 tys. z nich) poprzez uniwersalne testy sprawności – tzw. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej i próby sprawności fizycznej tworzące baterię EUROFIT, test Coopera (nieustanny bieg przez 12 minut), pomiary ciała oraz ankietę.[…] . – Z modelu wytrzymałościowo-siłowego przechodzimy do szybkościowo-zwinnościowego. Ludzie mają coraz mniej siły, coraz krócej jesteśmy w stanie wykonywać jakieś zadanie fizyczne. Jednocześnie lepiej niż kiedyś radzimy sobie z szybkimi działaniami, które wymagają np. refleksu czy szybkiej reakcji – mówi dr Dobosz.

 

Pełne wyniki populacyjnego badania kondycji fizycznej uczniów poznamy dopiero wiosną 2012 roku…

 

 

Cały artykuł „Po co ten sport? – Raport specjalny” – TUTAJ

 

Źródło: www.perspektywy.pl

 

Oto ten końcowy raport: Janusz Dobosz, Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Siatki centylowe. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2012TUTAJZostaw odpowiedź