Ewa Radanowicz zamieściła w miniony czwartek (21 lutego) na swym blogu ilustrowaną relację z roboczego spotkania grupy nauczycieli, którzy podjęli się swoistej burzy mózgów na temat zmiany modelu polskiej szkoły, zatytułowaną tajemniczo „Na tapecie QZ 5P”.

 

Foto 1: www.ewaradanowicz.com

 

 

Rozszyfrowanie tego skrótu znajdziemy w innym tekście, którego fragment zamieszczamy poniżej:

 

Jest to program stworzony przez pięć kobiet, z których trzy są dyrektorkami szkół z mocą zmieniania świata wg Fundacji Ashoka, a są to: Ewa Radanowicz z Radowa Małego, Oktawia Gorzeńska z Gdyni i Ewa Kaliuszuk z Przyłękowa. Ich celem jest pozasystemowe, oddolne budowanie modelu polskiej szkoły według zasady QZ przez 5P.

 

QZ oznacza KU ZMIANIE (lub INTELIGENCJA ZMIANY), która ma nastąpić w oparciu o pięć wartości: poszukiwania – przestrzeń – perspektywy – pasję – pewność. Jest to więc program dla szkół, które chcą i potrzebują zmian. [Więcej – „Jak nie dać się monotonii w 11 krokach” w: www.polskizklasa.pl ]

 

 

Oto ów tekst Ewy Radanowicz:

 

To był/jest historyczny dzień. Pierwsza grupa nauczycieli z Owińsk, Dargina, Międzyzdrojów, Torunia, Sierakowic, Radziszewa, Gdańska, Lubska, Wapnicy, Ładzina, Warszawy, Pukinina, Golubia Dobrzynia dostała do ręki „katalog zadań”, który może wspierać lub ułatwić proces zmiany.

 

Kiedy zaczynaliśmy działania związane z Wiosną Edukacji obiecaliśmy, że model polskiej szkoły i to w jaki sposób można ją tworzyć będziemy opisywać i dawać do „testowania” nauczycielom, dyrektorom, szkołom. Model powstanie za kilka chwil jednak pierwsze opisy już są a inne się tworzą.

 

Foto:www.facebook.com/Ewa-Radanowicz-blog

 

Uczestnicy spotkania

 

 

Zaproszenie nauczycieli do tego, żeby się pochylili nad tym materiałem, jest próbą systematyzowania QZ 5P i zbierania informacji zwrotnych, w jakim stopniu to, co chcemy im przekazać jest pomocne i  wartościowe.

Co o tym myślą? Jakie mają odczucia? Czego się dowiedzieli? Jak mogą z tego skorzystać? Co jest do poprawy? Czego brakuje? Czemu to może służyć? POCZYTAJCIE …

 

Foto 3: www.ewaradanowicz.com

 

I jeszcze z innych karteczek:

 

QZ 5P to jasny przekaz, drogowskazy do zmiany, etapy sprawdzające się w procesie zmian.  Uświadamia, na którym P najczęściej i najdłużej „zawieszam” się jako dyrektor. Otwiera możliwości, pokazuje że mamy wpływ.

 

Wprowadza porządek, stanowi wartość i przewodnik dla tych, którzy nie wiedzą jak. Wskazuje na to, że wszystkie grupy powinny czuć potrzebą zmian i  współpracować.

Bardzo ważne przesłanie: współpraca wszystkich grup, wzajemnie zrozumienie, komunikacja. Ważna rola każdej z grup uczeń – nauczyciel – dyrektor – rodzic.

Bardzo pomocne dla osób, które już przynajmniej jedną nogą są w zmianie.

 

Potrzeba konkretów z określeniem celowości, do przekonania reszty n-li, osób niezaangażowanych.

 

Dla tych, którzy są obiema nogami w tradycyjnym systemie, nawet jeśli czują potrzebę zmian, może to być za bardzo abstrakcyjne. Potrzeba do tych punktów konkretnych przykładów, opartych na doświadczeniach. Zacząć od konkretnego przykładu – uogólnić, usystematyzować, dopełnić. Zrozumieć, że mamy wpływ. Poczuć, zrozumieć, zacząć od siebie. Zmieniać z wizją końca.

 

Przejście przez cykl 5 P pozwala na autorefleksję, wyszukanie  słabych punktów swoich działań, może służyć do sprawdzenia jako check lista.

 

Ufffffff! Pracujemy dalej!

 

Źródło: www.ewaradanowicz.com

 Zostaw odpowiedź