Dzisiaj w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury odbyła się III Wojewódzka Konferencja dla Nauczycieli-Bibliotekarzy pn. „Dziś uczeń, jutro partner”. Jej uczestnicy rozważali, jak nauczyciele bibliotekarze mogą korzystać z nowoczesnych technologii i jak powinni zachęcać młodzież do czytania.

 

Obok referatów, podejmujących problemy warsztatu pracy bibliotekarzy, takich jak: Nowoczesne technologie w pracy z czytelnikiem, Systemy Zarządzania Treścią w bibliotece szkolnej – funkcjonalności Web 2.0, Wyblogować/wypromo- wać bibliotekę szkolną, można tam było także wysłuchać wystąpień, których podmiotem był uczeń, jako użytkownik i współgospodarz szkolnej biblioteki XXI wieku. Oto tematy tych wystąpień:

  • Młodzież w bibliotece w świetle badań, wytycznych i doświadczeń,
  • Aktywny bibliotekarz – aktywny użytkownik. O współdziałaniu i wolontariacie w działalności bibliotek,
  • Uczeń jako użytkownik informacji w rzeczywistości szkolnej

 

O konferencji poinformowała TV TOYA w serwisie informacyjnym „Wydarzenia”

 

Źródło www.lodzkie.pl:

 Komentarze niedostępne