Foto: www.google.com

 

Na „Portalu Samorządowym” zamieszczono dzisiaj (2 czerwca 2022 r.) bardzo niepokojącą informację o pewnym, zdawałoby się mało istotnym problemie, przed którym w ostatnich dniach stanęli dyrektorzy polskich szkół: Oto fragmenty tego tekstu:

 

Dyrektorzy szkół liczą potrzebnych specjalistów. Polegli na algorytmie

 

Wydawało się, że jedynym mankamentem wprowadzenia długo oczekiwanego standardu dotyczącego liczby zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, terapeutów) będzie to, skąd ich wziąć. Trudne okazuje się także… wyliczenie liczby wskazanych etatów. Przeszkadzają sztywne ramy ustawowego algorytmu. […]

 

Jak dyrektorzy placówek edukacyjnych radzą sobie z realizacją wymogu zatrudnianiu specjalistów? Na forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświatydyrektorzy placówek oświatowych od 30 maja toczą dyskusję usiłując zinterpretować nowe przepisy.

 

Ludzie przeliczają i mają liczne pytania. Próbują zrozumieć nowe wymogi, żeby móc je zastosować. Na razie nie jestem w stanie skomentować tej zmiany – usłyszałem w odpowiedzi od Marka Pleśniara, dyrektora Biura OSKKO.

 

Dyrektorzy zaliczają ułamki

 

„Proszę o oświecenie: szkoła ma 180 uczniów, na tę chwilę mam 11 godzin pedagoga i 11 godzin logopedy. Według przepisów przejściowych od września mam mieć 1,5 etatu specjalisty w tym minimalna liczba etatów psychologów i pedagogów specjalnych… Czyli ile? Naprawdę jakoś nie mogę tego ogarnąć” – pisze Marcin.

 

– „Docelowo powinieneś mieć 2 etaty łącznie (pedagoga, logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego), ale w tym co najmniej 0,5 etatu psychologa i 0,5 etatu pedagoga specjalnego. Od 1.09 powinieneś mieć 1,5 etatu dla tych specjalności łącznie, z tym że ma w tym być co najmniej 0,375 etatu psychologa i 0,375 etatu pedagoga specjalnego. Czyli będzie OK, jeśli przyjmiesz jeszcze psychologa na 11 godzin oraz pedagoga specjalnego w tym samym wymiarze (o ile organ prowadzący (OP) ustali pensum dla tego pedagoga specjalnego na 22 godziny) lub ograniczysz liczbę godzin pedagoga do 5 godzin i przyjmiesz pedagoga specjalnego na 8,5 godziny (ew. twój pedagog może też być pedagogiem specjalnym, wtedy otrzyma 13,5 godziny) i przyjmiesz psychologa na 8,5 godziny, a logopeda pozostanie bez zmian. Czyli łącznie będziesz miał tych nauczycieli na 33 godzinach” – odpowiada Rzewa. […]

 

Jak dyrektorzy i organy prowadzące wybrną z tej łamigłówki, zobaczymy dopiero za jakiś czas, kiedy kuratorzy oświaty zaczną sprawdzać stosowanie tych przepisów. Obecnie zbierają dane, liczą i próbują jakoś rozwiązać postawione przed nimi zadanie. Stawiają przy tym liczne pytania, a ich wątpliwości mają często charakter zasadniczy.

 

Czy w zespołach (przedszkole + szkoła podstawowa) liczbę uczniów/dzieci do wyliczenia wymaganych etatów liczymy łącznie? Kto może być zatrudniony – dowolny pedagog specjalny? Czy pojawi się nowelizacja rozporządzenia o szczegółowych kwalifikacjach nauczycieli, które uruchomiło całą dyskusję na forum dyrektorów?

Rozwiązania zadania na pewno nie ułatwia odpowiedź ministra edukacji i nauki na sygnały o próbach zmniejszania liczby etatów specjalistów w przypadku wyższych limitów niż przewidziane w przepisach ustawy. W komunikacie z 31 maja minister stwierdził, że „przy planowaniu liczby etatów nauczycieli specjalistów na nowy rok szkolny należy zwrócić też uwagę na brzmienie przepisu art. 2 ust. 2 pkt 13 wskazanej ustawy. Przepis ten w praktyce oznacza, że jeżeli liczba dzieci/uczniów nie zmniejszyła się w organie prowadzącym w stosunku do średniej z poprzednich dwóch lat, nie ma możliwości zmniejszania liczby etatów nauczycieli specjalistów”. […]

 

Dyrektorzy placówek edukacyjnych muszą szybko uporać się z powyższymi dylematami, bo czas nagli. Trzeba rozpocząć poszukiwania nowych pracowników i zatrudniać. Do obsadzenia jest 17 tys. etatów. Za rok ich liczba ma być o 13 tys. większa, co da w sumie 51 tys. etatów nauczycieli specjalistów. […]

 

 

 

Cały tekstDyrektorzy szkół liczą potrzebnych specjalistów. Polegli na algorytmie”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź