Dzisiaj proponujemy lekturę dość obszernej publikacji, jaką zamieszczono na stronie serwisu ideologia.pl. Oto co piszą o swojej ofercie autorzy tej strony:

 

W serwisie ideologia.pl dążymy do zrozumienia fascynujących powiązań pomiędzy różnymi ideami. Nie ograniczamy się do konkretnej ideologii lub suchych faktów. Ideologia oderwana od świata rzeczywistego jest – w naszej opinii – złą ideologią.

 

Skupimy się na przede wszystkim na opisie praktycznych problemów społeczno-gospodarczych. Będziemy je przedstawić na różnych płaszczyznach, prezentując zalety i wady opisywanych konceptów.

 

Naszym celem jest lepsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Analiza różnych idei i ich wzajemnych połączeń jest intrygująca. Podchodzimy do tematu z lekkim nastawieniem naukowym, ale zdecydowanie nakierowanym na praktykę, a nie suchą teorię. [Źródło: www.ideologia.pl]

 

 

Artykuł, do którego przeczytania w całości zachęcamy  został zatytułowany „Polska kadra nauczycielska. Zmagania z niewydolnym systemem edukacji” i jest anonimowy. Oto jego fragmenty i link do całości:

 

W procesie edukacji nauczyciele odgrywają ważną, jeśli nie najważniejszą, rolę. Oczekujemy od nich nauczania na wysokim poziomie, umiejętnego motywowania uczniów do nauki, wysokich kompetencji wychowawczych. Zapominamy przy tym, że ta grupa zawodowa działa w ramach określonego systemu, jest częścią ustanowionej przez państwo struktury, narzucającej takie a nie inne rozwiązania. Na ile są to efektywne i skuteczne regulacje, staramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. […]

 

[…] od wielu lat obserwujemy narastający kryzys zaufania wobec polskich pedagogów. Tendencję tę, szczególnie dobrze widoczną w Internecie, trafnie podsumowała dr Sabina Lucyna Zalewska, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

 

Nauczyciela idealizuje się i poniża zarazem. Społeczeństwo – ustami uczonych i nieuczonych – oddaje cześć abstrakcyjnej wizji nauczycielstwa, by zaraz z tym samym zapałem krytykować, napominać, ośmieszać rzeczywistych nosicieli tej roli zawodowej.

 

Warto zastanowić się nad powodami, które doprowadziły do tak dramatycznego obniżenia autorytetu nauczyciela. Czy poziom kadry nauczycielskiej rzeczywiście jest coraz niższy, czy mamy do czynienia z krzywdzącym uogólnieniem? […]

 

Artykuł kończy  się podsumowaniem:

 

1.Jakość pracy polskich nauczycieli zależy nie tylko od ich indywidualnych umiejętności i predyspozycji, lecz również od instytucjonalnych warunków stworzonych przez państwo.

2.Do rozwiązań systemowych, determinujących poziom nauczania w polskich szkołach, należy zaliczyć: wadliwy system kształcenia nauczycieli i sformalizowany mechanizm awansu zawodowego.

3.Obowiązujący w szkolnictwie system wynagrodzeń jest mało czytelny i w niewielkim stopniu powiązany z jakością pracy.

4.Do tej pory nie powstał katalog czynności zawodowych wykonywanych przez pedagogów w ramach obowiązków służbowych. Władze oświatowe nie przeprowadziły też pomiarów czasu pracy nauczycieli oraz nie wdrożyły rozwiązań, które ułatwiłyby rejestrację godzin ich pracy.

 

Cały artykuł „Polska kadra nauczycielska. Zmagania z niewydolnym systemem edukacji”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.ideologia.plZostaw odpowiedź